Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Är hyresvärden skyldig att erbjuda en evakueringslägenhet?

Hej!
Bor i en hyreslägenhet som ägs av en stiftelse. Vi har begärt en undersökning av luften i lägenheten, det visade sig inte finnas någon in- eller utförsel öht, samt fukt i bl.a. väggar (mögel har de inte tittat efter än). För två år sen begärde vi undersökning, då det droppade vatten ifrån v-rums tak. Fler undersökningar har gjorts, men inte åtgärdats. Vem ska stå för evakueringslägenhet? Vem ska ordna en evakueringslägenhet? Hyresvärden menar att det är vi, vårt försäkringsbolag menar att det är hyresvärden. Ska vi betala full hyra under renoveringstiden?

Rådgivarens svar

2019-10-03

Hej!

Stort tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga!

Din fråga regleras i 12 kap. jordabalken (JB) och nedan kommer en redogörelse för relevanta regler i lagen samt hur du kan gå vidare i din situation.

Allmänt

På tillträdesdagen ska hyresvärden tillhandahålla lägenheten i sådant skick att den enligt den allmänna uppfattningen i orten är fullt brukbar för det avsedda ändamålet (12 kap. 9 § JB). Lägenheten ska vara i detta skick under hela hyrestiden (12 kap. 15 § JB). Hyresvärden har rätt att direkt få tillträde till lägenheten för att utöva nödvändig tillsyn eller utföra förbättringsarbeten. Inträffar exempelvis en vattenskada har hyresvärden rätt att omedelbart komma in i lägenheten.

Nedsättning av hyra

Hyresgästen har rätt att få hyresnedsättning under den tid då lägenheten är i bristfälligt skick (12 kap. 11 § JB). Hyresgästen har inte rätt till hyresnedsättning för tid under vilken han betalt utan protest och utan att ha påtalat bristen.

Evakueringslägenhet

Hyresvärden har inte någon skyldighet att erbjuda en evakueringslägenhet under en pågående renovering. Ibland har hyresvärden en möjlighet att ordna evakueringslägenheter men som hyresgäst kan man inte kräva att hyresvärden ska göra det. Hyresvärden avgör om det är nödvändigt med en evakueringslägenhet under renovering.

Sammanfattning och råd

Hyresvärden avgör om hyresgästen har behov av en evakueringslägenhet. Om hyresvärden anser att det inte finns något behov har hyresgästen inte någon laglig rätt att få en evakueringslägenhet. Hyresgästen kan begära hyresnedsättning istället. Det gäller under den tid som lägenheten är i bristfälligt skick.

Jag skulle rekommendera dig att prata med hyresvärden. Du kan berätta om att du planerar att begära hyresnedsättning av hyresvärden. Om det uppkommer en tvist mellan dig och hyresvärden kan du få hjälp av hyresnämnden. Mer information finner du HÄR.

Du kan även vända dig till någon av våra jurister på Familjens Jurist om du behöver ytterligare vägledning.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar

Fråga Juristen

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden