Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Är hembudsklausul tillåten vid gåva av fastighet?

Jag ämnar sälja min fastighet (till överenskommet marknadspris) till min son som "förskott på arv med vederlag". Sonen och hans sambo ska sedan sinsemellan komma överens hur mycket var och en ska äga av huset och hur mycket var och en lånar mot sin del. Med vederlaget ämnar jag köpa bostadsrätt och skriva sedan av dess värde procentuellt lika mycket på dottern som sonen får som förskott på arv. Detta med tanke på värdeförändringar på bostadsmarknaden. Att jag har nyttjanderätten till bostadsrätten till min död eller så länge jag vill, är dottern och jag överens om (ska också skrivas i köpebrevet). Dottern och jag vill dock ha en klausul i gåvobrevet till sonen att om han och sambon säljer huset ska dottern ha förköpsrätt (till ex under 10 år). Vad anser ni om detta?
 

Rådgivarens svar

2020-07-10

Hej och stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga. Nedan följer en redogörelse för rättsläget och vad som gäller i ditt fall.

Jag tolkar det som att du vill veta huruvida det är okej att ha med en klausul i gåvobrevet till din son som då ger din dotter förköpsrätt ifall din son och hans sambo väljer att sälja huset.

Allmänna krav för gåvobrevs giltighet vid överlåtelse av fastighet

Eftersom det rör dig om fast egendom ställs det upp särskilda krav på gåvobrevet. Det rör sig om samma formkrav som vid köp av fastighet, 4 kap. 29 § jordabalken. För att gåvobrevet ska bli giltigt krävs att:

  • Gåvobrevet ska vara skriftligt,
  • det undertecknas av gåvogivaren samt gåvotagaren,
  • det innehåller en förklaring av gåvogivaren att fastigheten överlåtes som gåva till gåvotagaren, och
  • det ska anges hur stor del av fastigheten som överlåts.

Är det tillåtet med hembudsklausul i gåvobrev?

Ett förbehåll i ett gåvobrev där ett syskon tillförsäkras förköpsrätt vid försäljning av fastigheten kallas för hembudsklausul. Vid gåva av fast egendom är detta tillåtet (se NJA 1981 s. 897). Hade det varit fråga om ett köpeavtal hade det dock inte varit okej (se åter NJA 1981 s. 897). Det är viktigt att det framgår tydligt av gåvobrevet att hembudsvillkor gäller, 4 kap. 3 § jordabalken, samt att det förs in en anteckning om detta i fastighetsregistrets inskrivningsdel när lagfart sökes, 20 kap. 14 § jordabalken.

Sammanfattning och rekommendation

Jag gör bedömningen att den typ av klausul som du och din dotter vill ha med i gåvobrevet är tillåten. För att få ett säkert svar råder jag dig dock att vända dig till Familjens Jurist vars jurister har stor erfarenhet av den här typen av frågor. Du kan boka in en tid för möte med dem eller använda dig av deras onlinetjänst där du själv kan skriva ditt gåvobrev. Det går också givetvis bra du vänder dig till oss på Fråga Juristen om du har några nya frågor!

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden