Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Är en byggnad att anse som fast egendom?

Jag och min fru fick för några år sedan en gåva som innefattar 9/16 av en fastighet. Resterande 7/16 ägs av en tredje person (KS). På fastigheten finns två stugor, den ena är byggd av vår gåvogivare (DN) med samtycke av KS. Vi bor i denna stuga idag. Den andra stugan byggdes av KS med samtycke av DN. Nu är detta uppe i Lantmäteriet för klyvning. Lantmäteriet anser att stugan där vi bor kan anses som lös egendom och därför inte följt med gåvan eftersom DN på egen hand sett till att den byggdes (igen: med samtycke av KS). Lantmäteriet tycker alltså att stugan idag står på ofri mark. Är detta rätt eller skall alla byggnader ingå som fast egendom och följa fastigheten?

Rådgivarens svar

2020-03-06

Hej och stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan följer en redogörelse för vad som gäller.

Vad avses med fast egendom?

Frågor om fastigheter regleras i jordabalken. Med fast egendom avses först och främst jord (jordabalken 1 kap 1 §). Med jord menas bl a jordytan, träd och växter.

Till fast egendom räknas också tillbehör till fastighet. Som tillbehör avses bl a byggnader som har anbragts inom fastigheten för stadigvarande bruk (jordabalken 2 kap 1 § andra stycket). Som byggnader räknas inte bara hus utan också murar, broar, bryggor och alla slags uppbyggda konstruktioner. Det är inte nödvändigt att byggnaden sträcker sig ovan jordytan. Byggnaden måste dock vara uppförd på fastigheten.

Vad gäller i ert fall?

Min bedömning utifrån de omständigheter jag känner till är att stugan som ni bor i är en del av fastigheten. Det verkar därmed inte vara en korrekt bedömning av Lantmäteriet att stugan skulle vara lös egendom. Det är dock svårt för mig att ge ett hundraprocentigt svar eftersom jag inte känner till alla omständigheter, men jag rekommenderar er ändå att kontakta Lantmäteriet och då hänvisa till lagrummen jag angett ovan.

Jag hoppas det var svar på din fråga. Har du några vidare funderingar är du välkommen med en ny fråga.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden