Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Är en betalningsanmärkning grund för uppsägning av hyresgäst?

Hej! Jag och min man och våra 4 barn har bott i samma hyresrätt i 6 år och hyrt denna på min mans aktiebolag. För 2 månader sedan gick han i konkurs och vi pratade med hyresbolaget om detta och om dem kunde skriva över lägenheten på oss istället. Då skulle dem göra sedvanlig process som dem gör med nya hyresgäster. Man skulle tjäna 3x hyran per månad och vara utan betalningsanmärkning. Berättade att vi har betalningsanmärkning och att jag har skuldsanering men att vi båda har fast jobb 100% och tjänar förhållandevis bra varje månad. Så nu till min fråga kan dem vräka oss då vi betalt hyra klanderfritt i 6 år bara för att vi har betalningsanmärkning? 

Rådgivarens svar

2020-01-27

Hej! Stort tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga.

Regler om hyresförhållanden hittas i 12 kap. JB, även kallat för hyreslagen. 

Förverkande av hyresrätt
När man hyr sin bostadslägenhet blir hyreslagens regler tillämpliga. I 42- 44§§ hyreslagen regleras grunder för förverkande av en hyresrätt. Ett förverkande innebär att hyresvärden får säga upp hyresgästen i förtid dvs. det som de flesta vardagligt kallar för vräkning. För att en hyresvärd ska kunna säga upp en hyresgäst måste någon av förverkandegrunderna i 42 § hyreslagen bli tillämpliga på det aktuella fallet. Exempel på dessa grunder är om hyran inte betalts i tid, om man hyr ut i andra hand utan tillåtelse, vanvård av lägenheten eller allvarliga störningar. 

Besittningsskyddet
Som hyresgäst har man besittningsskydd som innebär att man har rätt att bo kvar även om hyresvärden säger upp avtalet. Besittningsskyddet kan dock brytas om hyresgästen förverkar bostadslägenheten, som förklarat ovan. En förstahandshyresgäst har oftast ett starkt besittningsskydd medan en andrahandshyresgäst har ett svagt besittningsskydd. 

I ert fall 
Utifrån frågan föreligger det ingen grund för hyresvärden att vräka er dvs. att lägenheten är förverkad. Jag skulle dessutom utgå ifrån att ni har ett starkt besittningsskydd trots att hyresrätten varit skriven på din mans bolag. Min uppfattning av att ni har ett besittningsskydd bygger på att ni bott i hyresrätten i 6 års tid. Hyresvärden bör såldes inte kunna säga upp er från bostaden. Om hyresvärden skulle göra en lämplighetsprövning brukar hyresvärden ta i beaktande huruvida den nya hyresgästen har skulder eller betalningsanmärkningar. Dock ska en individuell prövning göras samt att hyresvärden tittar på hur gamla betalningsanmärkningarna är samt om betalningsanmärkningarna är relaterade till tidigare boenden. Eftersom ni har betalat er hyra i tid varje månad under 6 år har jag svårt att tro att betalningsanmärkningen skulle inverka på en sådan prövning. Om hyresvärden skulle försöka säga upp er eller om det skulle uppstå någon annan form av oenighet kan tvisten hänskjutas till hyresnämnden. 

Hoppas du känner att du fått svar på din fråga! Om du behöver mer hjälp eller har fler frågor angående din hyressituation är du välkommen att ta kontakt med en av våra familjejurister på Familjens Jurist, se här

 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden