Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Är det tillåtet att skjuta på egen mark som angränsar till allmän badplats?

Får man övningsskjuta med kulvapen i direkt närhet av allmän badplats trots att skyttet äger rum över eget vatten/fastighet? Skott avlossas från fastighet över till utplacerad måltavla ca 500 meter på andra sidan sjön. Vad säger lagen om detta? Tack för svar. 
Mvh andra fastighets grannar. 

Rådgivarens svar

2017-07-26

Hej och stort tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga!

Utgångspunkten är att man får göra vad man vill på sin egen mark. Skjutning med vapen kräver dock tillstånd av Polismyndigheten om det sker på ett område som omfattas av detaljplan, detta framgår av 3 kap 6 § ordningslagen. Det betyder att om marken omfattas av detaljplan får markägaren som skjuter inte skjuta utan tillstånd. En detaljplan tas fram av kommunen och reglerar dels hur mark och bebyggelse ska se ut, dels vilka byggåtgärder man får och inte får göra inom området. Du kan ta reda på om ditt område omfattas av en detaljplan genom att kontakta din kommun. Handlar det om en skjutbana får denna endast användas efter tillstånd av Polismyndigheten. Med skjutbana avses en permanent anläggning som används för utbildnings-, övnings- eller tävlingsskytte.

Du skriver att badplatsen är i direkt närhet till den mark där skyttet äger rum. Om det finns en risk för att markägaren skulle kunna träffa någon på badplatsen får med största sannolikhet skyttet inte äga rum. Säkerhet väger tungt och det spelar även roll vilket kulfång vapnet har. Skyttet ska även ske måttligt vilket innebär att man inte bör skjuta för många skott så att det orsakar störande buller eller under orimliga tider. Om markägaren skulle träffa någon kan han eller hon både bli skadeståndsskyldig och ansvarig för brott.  

Alltså, utanför detaljplanerat område är det tillåtet att skjuta på egen mark, men inom detaljplanerat område krävs tillstånd. Ta därför först reda på om ditt område omfattas av en detaljplan genom att kontakta kommunen. Fråga sedan om markägaren som skjuter har tillstånd från Polismyndigheten.

Jag hoppas att du fick vägledning i din fråga.

Med vänlig hälsning,
Sofia Berg

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden