Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Är det mer fördelaktigt att få eller att köpa en bostadsrätt?

Är det mer fördelaktigt att ta emot en bostadsrätt med lån som gåva eller är det bättre att köpa den till inköpspris?

Bostadsrättens inköpspris är 1.600.000kr.
Det finns ett lån på 1.300.000kr.
Hur bestäms ett marknadsvärde? Måste man anlita en mäklare som värderar bostaden?
Om vi ska gå på motsvarande bostadsrätter i huset så är marknadsvärdet 2.600.000kr*

Så om jag skulle ta emot bostadsrätten som gåva och ta över lånet skulle det bli blandat fång.
Alltså räknas 1.300.000kr inte som gåva. Gåvogivaren måste alltså redovisa vinst på 500.000 i det här fallet.
(1300000/2600000=0,5 1600000*0,5=800000 1300000-800000=500000).

Om jag sedan om ett år skulle sälja bostadsrätten 3.000.000kr, vilken skatt måste jag betala då?

För om jag istället skulle köpa bostadsrätten för inköpspriset 1.600.000kr så behöver nuvarande ägare inte redovisa vinst? Och jag skulle vid en försäljning på 3.000.000kr behöva redovisa vinst på 1.400.000kr och därmed betala 308000kr i skatt.

Rådgivarens svar

2019-06-22

Stort tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga!

Är det mest fördelaktigt att få eller att köpa en bostadsrätt?

För dig som mottagare är det alltid mest fördelaktigt att få en bostadsrätt i motsats till att köpa den.

När man säljer en bostadsrätt så beskattas man (om vi ska måla med väldigt breda penseldrag) för ökningen i marknadsvärde, d.v.s. marknadsvärdet vid försäljningen minus marknadsvärdet vid anskaffandet. Ifall du köper bostadsrätten kommer du att få ett högre anskaffningsvärde och således ett större "avdrag" vid en framtida försäljning. Om du däremot tar emot bostadsrätten som en gåva, så inträder du i den tidigare ägarens skattemässiga situation (44 kap. 21 § inkomstskattelagen, även kallat "kontinuitetsprincipen"). Ett tredje alternativ är att lägga upp transaktionen som ett blandat fång. Då utgår man ifrån marknadsvärdet. Den tidigare ägaren beskattas för den del som motsvarar ett köp, medan du tar över den skattemässiga situationen för den del som motsvarar en gåva.

Sammanfattningsvis

Kortfattat så kommer du alltså antingen att betala köpeskilling motsvarande eller ta över den nuvarande skattebördan (din egen skattebörda för framtida värdeökning får du ju betala själv, oavsett vad). Då skattebördan aldrig (åtminstone kan jag inte se något sådan scenario framför mig) kommer att kunna överstiga marknadsvärdet kommer det alltid för dig som mottagare att vara mest fördelaktigt att ta emot bostadsrätten som en gåva.

Huruvida det sedan är det mest optimala för er båda är en annan fråga, och om du vill ha svar på den rekommenderar jag dig att kontakta en av våra skattejurister. De är väl insatta i vilka olika möjligheter som finns, något som vi studentrådgivare inte är. Om du har någon annan fundering, så är du dock välkommen att återkomma till oss på Fråga Juristen med en ny fråga.

Med vänlig hälsning,

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden