Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Ansvaret för bostadsrättsföreningens självrisk vid vattenskada

Hej!
Vi hade en vattenskada i vår bostadsrätt i januari 2016. Orsaken var att kopplingen till vår diskmaskin läckte. I vår bostadsrättsförenings stadgar står att vi som ägare ansvarar för vattenledningar inne i bostadsrätten. Vattenskada uppstod i vår lägenhet och i lägenheten under och givetvis i husets bjälklager mellan våningarna. Nu har vi fått ett betalningskrav (av föreningen) på föreningens självrisk om 45 000 kr. Samma dag som skadan uppstod fick vi information av vårt försäkringsbolag att vattenskadan är en s k delad skada, dvs vårt försäkringsbolag, grannens och föreningens försäkringsbolag delar ansvar. Jag är fullt medveten om att vi ansvarar för våra vattenledningar. Min fråga är: vem ansvarar för att betala föreningens självrisk? Vad är praxis i liknande fall?

Rådgivarens svar

2017-11-18

 

Hej. Stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! 
 

Rättsläget i ert fall
Enligt 7 kap. 12 § tredje stycket bostadsrättslagen är du som bostadsrättshavare skyldig att betala för sådana reparationer som föreningen ansvarar för (inklusive självrisken), endast om skadan uppkommit genom vårdslöshet eller försummelse.

Detta innebär att din bostadsrättsförening måste bevisa att ni handlat vårdslöst eller underlåtit att vidta givna åtgärder. Att kopplingen till er diskmaskin gått sönder innebär inte per automatik att ni är vållande till skadan, och försummelse föreligger exempelvis om ni varit medvetna om läckaget och inte gjort något åt saken. 
 

Hur kan ni gå vidare? 
Om ni anser att ni varken genom vårdslöshet eller försummelse orsakat skadan bör ni bestrida det betalningskrav föreningen riktat mot er. Detta kan föranleda att föreningen lämnar in en stämningsansökan hos tingsrätten. Sker detta bör ni genom er hemförsäkring inneha visst skydd mot betalningskravet och eventuella rättegångskostnader, varför jag råder er att i första hand kontakta ert försäkringsbolag för att få råd kring hur de kan hjälpa er att bestrida kravet. Behöver ni ytterligare juridisk rådgivning rekommenderar jag varmt att ni bokar ett rådgivningsmöte med en av våra erfarna jurister genom att klicka här.

 

Jag hoppas du fick svar på din fråga. Har du ytterligare frågor och funderingar är du varmt välkommen att kommentera i kommentarsfältet. 

 

Bästa hälsningar,

Jessica

 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden