Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Ansvar för ventilation i bostadsrättsförening

Hej.
I OKV-besiktning fick min bostadsrätt en sk 2:a ”imkanal (ventil för utluft) saknas i köket”. Det finns tydligen ingen utgång till ventilationssystemet inne i väggarna. Jag renoverade ytskikten 2011 och bakom dåvarande inredning fanns inget tecken på en sådan kanal. Nu vill styrelsen att jag tar upp en imkanal och säger att någon gång i historien har någon troligen murat igen den. De menar att jag som ägare tar över ansvaret för alla tidigare ägare. Kanalen borde enligt styrelsen finnas "någonstans inne i väggen" där skåpen står och stod när den tidigare bostadsrättsinnehavare hade lägenheten. Väggen är 2,20 m bred (byggår 1927).
Är det verkligen mitt ansvar att leta upp var ventilationsgångarna i systemet går i huset och ta upp ventilationen på rätt ställe? Borde inte föreningen isf tillhanda hålla ritningar på var ventilationen? Vad händer om det går fel? Är det rimligt att begära att jag montera ner inredning (allt är inbyggt) för denna åtgärd? Enligt våra stadgar står ”Bostadsrättshavaren svarar sålunda för lägenhetens inredning och utrustning – såsom ledningar och övriga installationer för vatten, avlopp, värme, gas, ventilation och el till de delar dessa befinner sig inne i lägenheten och inte är stamledningar, svagströmsanläggningar.”
Enligt våra stadgar får vi inte göra någon väsentlig förändring i lägenheten utan tillstånd av styrelsen. Om ventilation funnits är det en väsentlig förändring och borde inte styrelsen ansvara för kontroll av detta?

Rådgivarens svar

2019-02-05

Hej,

Stort tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen.

Enligt dina stadgar ansvarar du som bostadsrättshavare för lägenhetens inredning och utrustning, till de delar dessa befinner sig i lägenheten och inte är stamledningar eller svagströmsanläggningar. Fördelningen av underhållsansvaret för din bostadsrätt regleras i bostadsrättslagen.

Enligt 7 kap. 12 § bostadsrättslagen ansvarar du som bostadsrättshavare för att hålla lägenheten i gott skick med vissa undantag. Det undantag som blir relevant i ditt fall återfinns i 7 kap. 12 § 2 st. bostadsrättslagen. Bestämmelsen anger att bostadsrättshavaren inte ansvarar för reparationer av ventilationskanaler om föreningen har försett lägenheten med kanalerna och dessa tjänar fler än en lägenhet. Denna bestämmelse är tvingande vilken innebär att den går före vad som regleras i stadgarna.

I din fråga beskriver du att styrelsen ålägger dig ansvaret för att ta upp en imkanal. Min uppfattning är att styrelsen anser att imkanalen omfattas av ditt ansvar för de delar som finns i lägenheten. Eftersom imkanalen är en del av ventilationskanalen som tjänar flera lägenheter, och vilken föreningen försett lägenheten med, bör ansvaret för att ta upp en imkanal enligt lag ligga hos föreningen.

Min rekommendation är att du meddelar föreningen att imkanalen är en del av ventilationskanalen, vilken du som bostadsrättshavaren inte ansvarar för. För det fall det inte ger dig framgår råder jag dig att kontakta en jurist. Hos Familjens Jurist arbetar jurister med många års erfarenheter av bostadsrättsjuridik. På följande sida kan du boka en tid med en jurist.

Med vänliga hälsninar,
Emelie Carlsson

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden