Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Ansvar för sprängskador på grannfastighet

Hej,
Jag är en villaägare som kommit i konflikt med min granne i samband med ett entreprenadarbete på min tomt.
Vid ett mindre sprängarbete utfört av ett auktoriserat sprängföretag på min tomt, så hävdar min granne att hon fått skador på sin fastighet, i form av bubblor i tapeten m.m. mindre skador.
Och hävdar att jag som "byggherre", är ansvarig för vad mina anlitade entreprenörer ev. kan ha orsakat.
Min granne har anlitat en besiktningsman för efterbesiktning av hennes fastighet, där inga anmärkningar finns i protokollet.
Nu kräver hon ersättning för skador (som troligen beror på gammalt hus, och dåligt underarbete), och för kostnad för besiktningsman.
Jag önskar svar på vilket juridiskt ansvar jag kan ha som "Byggherre", när jag anlitat expertis för nämnda specialarbeten?

Rådgivarens svar

2018-03-30

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga.

För att sammanfatta förutsättningarna så har du alltså låtit en entreprenör utföra ett sprängarbete på din fastighet och din granne hävdar nu att sprängningen lett till skador på hennes fastighet i form av bland annat bubblor i tapeten. Hon kräver nu ersättning för de skador hon hävdar uppstått på hennes fastighet och för kostnad för besiktningsman.

32 kap. miljöbalken

Vid sprängningsarbete kan en skadeståndsskyldighet uppstå enligt 32 kap. 4 § miljöbalken (MB). Även om lagtexten bara nämner ”skador genom sprängsten eller andra lössprängda föremål” kan även andra skador som uppkommit på grund av tryckvågen vid explosionen ersättas enligt MB 32:4.  Vem som är skadeståndsskyldig regleras i  MB 32:6-32:8.  Enligt MB 32:6 första stycket är den som bedriver eller låter bedriva den skadegörande verksamheten i egenskap av fastighetsägare skadeståndsskyldig. Även entreprenören blir skadeståndsskyldig (MB 32:7). Ansvaret är strikt, det vill säga att det inte förutsätter någon vårdslöshet eller uppsåt från skadevållarens sida. De skadeståndsskyldiga svarar solidariskt för skadeståndet enligt MB 32:8.

Adekvat kausalitet

Din granne måste givetvis kunna visa att skadorna på hennes fastighet faktiskt uppkommit som en följd av sprängarbetet (att det föreligger en adekvat kausalitet mellan sprängarbetet och skadan) för att det ska uppstå någon skadeståndsskyldighet. Då en besiktningsman undersökt hennes fastighet utan anmärkningar lär det bli mycket svårt för henne att bevisa att det finns ett samband mellan sprängningarna på din fastighet och skadorna på hennes fastighet. Jag råder dig att genast bestrida de krav som din granne riktar mot dig.

Hoppas att svaret varit till hjälp, har du fler frågor är det bara att återkomma så ska vi försöka besvara dem.

 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden