Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Ansvar för skador och underhåll av arrenderad mark

Hej. Vår förening äger mark och nu vill en MTB-klubb bygga en bana på den marken. Nån slags samverkan där klubben bygger banan och vi upplåter marken. Initialt tycker vi det är en win/win situation då mkt av vår mark är outnyttjad. Jag tänker dock att det finns annat att betänka med avseende på ansvarsfrågor. Vem ansvarar för ev skador som uppstår om någon gör sig illa - i stor som smått? Vem har tillsyns- och underhållsansvar?

Ett avtal kanske kan reglera vissa frågor men kan det ta hand om allt? Och i så fall hur?
Tacksam för svar
 

Rådgivarens svar

2020-01-30

Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga!

Inledning 
Jag förstår din fråga som att du vill få svar på vad som gäller ifall er förening skulle arrendera delar av er mark till en MTB-klubb. Specifikt vill du veta vem som har ansvaret vid olycksfall samt vem som ansvarar för underhåll av den arrenderade marken. 

Arrende
Hyra av mark kallas i juridiska sammanhang för arrende och regleras i 8-11 kap jordabalken (JB). Det finns inget som är särskilt lagstiftat som avser ansvar vid person- eller sakskada som sker på den arrenderade marken. Generellt kan ändå sägas att du som jordägare inte bär ansvar för den verksamhet som bedrivs på den arrenderade marken. Jordägarens ansvar i ett arrendeförhållande är att tillhandahålla mark. Om någon skadar sig genom deltagande på MTB-klubbens verksamhet är det inte jordägarens ansvar. 

Avtal
I ett avtal kan ni förtydliga och specificera vad som ska gälla kring person- och sakskador på den arrenderade marken. Skriv in i avtalet att MTB-klubben som arrenderar marken bär fullt ansvar för eventuella skador. Ni kan även specificera att MTB-klubben bär ansvar för skador som uppstår med anledning av markens utformning eller skick. Troligen kommer de själva i nästa led sälja sina tjänster med kundernas samtycke om att aktiviteter sker på egen risk, men det är upp till MTB klubben att reglera gentemot sina kunder/medlemmar. 

Samma gäller för underhåll. Ni kan i avtalet komma överens om att det är arrendatorn som ansvarar för underhåll av den mark som de hyr. 

Avslutande kommentarer
Hoppas du känner att du har fått svar på din fråga annars är du välkommen att vända dig till en jurist. Våra jurister kan även hjälpa till med att upprätta ett arrendeavtal. Boka tid här

Mvh 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden