Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Ansvar för skada på hyresrätt (lokal)

Jag hyr en lokal där det blev inbrott i källaren som tillhör lokalen. Har anmält detta både till polisen och hyresvärden. Jag har begärt från hyresvärden att reparera källarens dör eftersom den gick sönder efter inbrottet men han hävdar att jag ska stå för reparations kostnad och det var mitt fell för att det blev inbrott. Innan jag flyttade till lokalen har jag påpekad att dörren sitter lös och är osäkrad. Då sa hyresvärden att dörren fungerar som den ska och behöver inga åtgärder från han sida. Vems ansvar är att ta kostnaden för reparationen och vilka åtgärder måste jag ta om hyresvärden förutsätter vägra reparation? Tack!

Rådgivarens svar

2018-05-16

Hej och stort tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga.

Nedan kommer en redogörelse om vad som gäller i ditt fall utifrån de omständigheter som du har nämnt. I detta fall är reglerna i 12 kap. jordabalken (JB), även kallad hyreslagen, aktuella.

Lägenhetens skick
12 kap. 9 § tillsammans 15 § JB anger att hyresvärden, under hyrestiden, ska hålla lägenheten i ett sådant skick att den är fullt brukbar för det avsedda ändamålet enligt den allmänna uppfattningen i orten. Detta gäller även för lokaler, och inte bara bostäder. I begreppet lägenhetens skick ingår även biutrymmen såsom en källare.

Vem ansvarar och vad finns det för påföljd?
För att hyresvärden ska vara ansvarig för den skada eller hinder i nyttjandet av lägenheten krävs det att det inte är hyresgästen själv eller dennes gäst som har orsakat skadan. Hyresgästen har en vårdnadsplikt gällande lägenheten enligt 12 kap 24 § JB och det betyder att hyresgästen ska iaktta den aktsamhet som utmärker en ordentlig person. Om det är så att hyresgästen inte har orsakat skadan så gäller 12 kap. 16 § JB som bl.a. hänvisar till 12 kap. 11 §.

12 kap. 11 § tillsammans med 16 § betyder att om lägenheten fortfarande kan användas för det avsedda ändamålet så kan hyresgästen reparera skadan på hyresvärdens bekostnad om hyresvärden underlåter att göra detta. Annars är utgångspunkten att hyresvärden har rätt att själv åtgärda bristerna. För den tid lägenheten är i bristfälligt skick har hyresgästen rätt till en rimlig nedsättning av hyran.

Vad gäller i ditt fall?
I ditt fall så är det dörren till källaren som har gått sönder. Dörren ska räknas med i lägenhetens skick. P.g.a. skadan på dörren kanske du inte kan lagra dina saker i källaren utan att oroa dig över att någon ska ta sig in källaren och ta sakerna. Utifrån detta är inte källaren i ett sådant skick som är fullt brukbart. Du måste däremot vara uppmärksam om vad som står i hyresavtalet, för om du och hyresvärden har avtalat om att lägenheten kan vara i sämre skick kan något annat gälla.

Dörren gick sönder på grund av ett inbrott. Troligen gick dörren sönder eftersom dörren var låst och tjuvarna bröt sig in i källaren. Du har nämnt att dörren är lös och annars osäkrad och du har talat om detta för hyresvärden innan inflyttningen. Det är inte du som har orsakat den ursprungliga bristen på dörren, och därför är det också hyresvärdens ansvar. Det är däremot svårt att bevisa i efterhand i vilket skick dörren var i om du själv inte har dokumenterat detta. Inbrottet är inte något som du har orsakat utan det är en olyckshändelse som inte du kan rå för. Bedömningen är att det inte är du som ansvarar för det felet. I detta fall ska hyresvärden ansvara för felet och reparera skadan utifrån 12 kap 11 § JB tillsammans med 16 §.

Sammanfattning och handlingsplan
Lägenheten är inte i ett fullt brukbart skick för ändamålet eftersom dörren till källaren är sönder. Det är hyresvärden som ansvarar för felet om det inte du och hyresvärden har kommit fram till något annat i hyresavtalet.

Börja därmed att titta vad som står i hyresavtalet angående skicket på lägenheten. Därefter kan du igen berätta för din hyresvärd om felet och vad som gäller enligt jordabalkens regler. Kom ihåg att du kan ha rätt till nedsättning av hyran. Se till att dokumentera att du har nämnt för hyresvärden att det finns skador på lägenhetens skick. Dokumentera också skadorna med bilder innan en eventuell reparation. Om hyresvärden vägrar att reparera skadan så kan du reparera felet på hyresvärdens bekostnad. Om denne vägrar att ersätta dig så kan du kontakta hyresnämnden för ditt län för att få hjälp med medling i tvisten gällande ersättning för skadorna.

Behöver du ytterligare hjälp med detta är du välkommen att boka en tid hos en av juristerna på Familjens Jurist. Lycka till!

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden