Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Ansvar att skydda grannars tomt från skada

Hej,
Jag och min sambo bygger hus. Från vår tomt går det en slänt upp mot granntomten. Denna kom till när grannen byggde sitt hus och fyllde upp sin tomt. Han har alltså fyllt upp och skapat en slänt som går in på vår tomt. Detta gjordes innan vi ägde tomten, och så vitt jag vet finns det ingen överenskommelse mellan de föregående markägarna och grannen.
Vi kommer placera en carport 1m från grannens tomtgräns och han är nu orolig att hans tomt ska rasa ner på vår tomt på grund av detta. Han vill att vi bygger en stödmur.
Kommunens förslag på hur det ska lösas är bara lösningar vi kommer få bekosta själva. Mer vill de inte lägga sig i. Grannen har bara haft kontakt med kommunen och inte något med oss.
Min fundering är egentligen vad det finns för regler när man fyller upp sin tomt, och om man kan bli ansvarig för eventuella fel som gjorts flera år efter att de genomfördes?
Tack på förhand!

Rådgivarens svar

2019-10-07

Hej! Tack för att du ställer din fråga till Fråga Juristen.

Att bygga nära fastighetsgräns
Inledningsvis vill jag nämna att det krävs ett samtycke från grannen om något byggs närmare än 4,5 meter från fastighetsgränsen som saknar bygglov från kommunen (9 kap. 4 § plan- och bygglagen).

Hänsyn mellan grannar
Relationen mellan grannar finns reglerad i jordabalken. Var och en ska vid nyttjande av sin fastighet ta hänsyn till omgivningen så det inte orsakar besvär eller skada på sina grannars fastigheter (3 kap. 1 § jordabalken).

Ansvar för att skydda sina grannars fastighet från skada
Den som avser att utföra grävning eller liknande arbete på sin fastighet ska vidta varje nödvändig åtgärd för att skydda sina grannars fastighet från skada (3 kap. 3 § 1 st. jordabalken). Om en byggnad eller annan anläggning som hör till ens fastighet som riskerar att skada grannens fastighet, ska fastighetsägaren vidta åtgärder för att undvika risken (3 kap. 3 § st 3. jordabalken).

Er situation
Er granne gjorde en markhöjning i samband med husbygget, vilket har skapat en slänt mellan era fastigheter. Därav borde grannen ha vidtagit nödvändiga skyddsåtgärder för att undvika risk för skada på er fastighet i form av att marken rasar över er tomt. Att bygga en stödmur kan anses vara en nödvändig skyddsåtgärd för att undvika en sådan risk. Samtidigt har ni ett ansvar vid byggandet av er carport, för att den byggnationen inte ska skada er grannes fastighet. Ni båda har alltså ett ansvar för att skada inte ska uppstå på respektive fastigheter.

Rekommendation till er
Att på egen hand hantera konflikter med grannar är inte sällan svårt och dessutom olämpligt i vissa fall. Familjens Jurist hjälper gärna till med råd om hur situationen bör lösas på bästa sätt och kan svara på alla frågor gällande fastighetsrätt. Ni kan enkelt boka ett möte antingen på ett närliggande kontor eller via telefon. Om konflikten skulle gå så långt som till domstol finns även möjligheten att en av juristerna på Familjens Jurist företräder er som juridiskt ombud. För att boka juridisk rådgivning av Familjens Jurist gällande tvister med grannen, klicka här.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden