Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Ansökan om lagfart efter gåva av fastighet

Ang. Gåva av fastighet.
Gåvobrev upprättat enl.formkrav.Undertecknat av givare o mottagare och bevittnat .
Måste gåvotagaren ansöka om lagfart inom viss tid för att gåvobrevet skall vara giltigt ?

Rådgivarens svar

2018-08-14

Hej och stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga!

Precis som du skriver finns det vissa formkrav som måste vara uppfyllda för att en gåva av en fastighet ska vara giltig. Formkraven innebär att gåvobrevet måste vara skriftligt, innehålla en förklaring att givaren överlåter fastigheten som gåva och vara undertecknad av båda parter. Fastigheten måste dessutom vara angiven med full fastighetsbeteckning.

Enligt 20 kap. 2 § jordabalken måste lagfart sökas inom tre månader efter att den handling som förvärvet grundas på upprättades – i detta fall inom tre månader från det att gåvobrevet upprättades.

Lantmäteriets hemsida kan du läsa mer om och skicka in ansökan om lagfart.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du behöver ytterligare hjälp är du varmt välkommen att boka tid med någon av våra jurister på Familjens Jurist.

Med vänliga hälsningar,
Olivia Onwuta

 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden