Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Anskaffningsvärde angående fastighet

Är arvskifteslikvid avdragsgill vid framtida försäljning? Vi har nyligen, genom arv,  förvärvat en fastighet som var inköpt på 40-talet. Vid förvärvet betalade vi arvsskifteslikvid på totalt
1 miljon kronor till de övriga dödsbodelägarna. Fastighetens hade ett taxeringsvärde på 1,3 miljoner och marknadsvärdet bedömdes till  c:a 1,6 miljoner kronor. Mycket var gjort på huset under årens lopp i form av ombyggnad och renoveringar, men det är sparsamt med kvitto och fakturor.
Vi har nu renoverat huset ytterligare - det var i sämre skick än förväntat. Om vi skulle sälja huset om något år - hur beräknar vi anskaffningsvärdet? Tacksam för svar.

Rådgivarens svar

2018-02-12

Hej! Tack för att ni valt att vända er till Fråga Juristen med er juridiska fråga.

Överlåtelse genom arv

 Huvudregeln när det kommer till överlåtelse genom arv är att arvtagaren kliver in i den tidigare ägarens skattemässiga situation. Detta framgår av 44 kap. 21 § inkomstskattelagen (IL). Detta innebär att enligt huvudregeln får arvtagaren räkna med tidigare ägares anskaffningsutgift och eventuella förbättringsutgifter vid en eventuell försäljning.

I ert fall har även en skifteslikvid betalats till övriga dödsbodelägare. Skatteverket anser i en skrivelse från 2014 att det inte spelar någon roll att skifteslikvid har utbetalats utan förvärvet ska i sin helhet anses vara ett arv och du som ny ägare av fastigheten kan inte räkna med skifteslikviden i anskaffningsutgiften. Du hittar skrivelsen via denna länk på sidan 1476.

Det här innebär för er att ni vid en försäljning kan räkna med tidigare ägares anskaffningspris och de förbättringsåtgärder som skett och ni kan styrka. Ni kan dock inte räkna med skifteslikviden i anskaffningsutgiften. 

Personligen tycker jag att detta system inte är så bra utformat. Ni som tagit över fastigheten hamnar i en mycket sämre position än övriga dödsbodelägare. Skatteverket menar på att eftersom övriga dödsbodelägare inte är skattskyldiga för skifteslikviden ni utgett så ska det inte anses som att ni betalat för fastigheten. Detta innebär dock att ni som tar över fastigheten får stå för hela vinstbeskattningen vilket enligt mig är ett problem. I efterhand borde eventuella skattekostnader tagits med redan i beräkningen av skifteslikviden för att detta problem inte skulle uppstå. Förhoppningsvis kommer detta problem uppmärksammas snart så en förändring kan ske.

Jag hoppas annars detta var svar på din fråga och om det är något annat du undrar över är du välkommen att skriva till oss igen.

Med vänliga hälsningar

Gabriel

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden