Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Anläggning av parkeringsplats på fastighet

Hej! Hur nära tomtgräns får en parkeringsplats byggas/anläggas? Jag bor i Nacka på Vägenvägen xx där detaljplan xxx omr Y gäller.
Enligt mitt sätt att tolka PBL och PBF krävs grannes medgivande om p-platsen skall placeras närmare än 4,5 meter. Verkar vara en generell regel, men finns det undantag där kommunen väljer bortse från 4,5 metersregeln?
Mvh 

Rådgivarens svar

2018-03-01

Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga!

Reglerna som besvarar din fråga finns i Plan- och bygglagen (PBL) och Plan- och byggförordningen (PBF), som du redan verkar vara lite bekant med. I mitt svar kommer jag utgå från att du vill anlägga parkeringsplatsen på din tomt. Om jag har missförstått frågan får du gärna skicka in en ny.

Anlägga parkeringsplats på tomt

Det krävs inte bygglov för att uppföra en parkeringsplats om det på fastigheten endast finns ett/två enbostadshus eller ett tvåbostadshus och om parkeringsplatsen bara är avsedd för fastighetens bruk (PBF 6:2 p. 3). Utan att veta exakt hur det ser ut på din fastighet gissar jag att paragrafen kan vara tillämplig.

Så som jag förstår PBF 6:2 p. 3 borde det vara okej att anlägga parkeringsplatsen vart som helst på fastigheten. Flera av de andra punkterna i paragrafen har nämligen 4,5-meters regeln direkt utskriven (se p. 5 och 6) samtidigt som p. 3 (om parkeringsplats) inte nämner något om en 4,5-metersgräns.

Däremot får inte anläggandet av parkeringsplatsen strida mot vad som sägs i detaljplanen (PBL 10:2 p. 2). Detaljplanen verkar inte säga något särskilt om parkeringsplatser (efter en snabb genomsökning), förutom att bilplatsbehovet per bostadslägenhet är 2 platser.

Sammanfattning och råd

Så som jag förstår PBF krävs inte din grannes medgivande för att du ska kunna anlägga en parkeringsplats närmare än 4,5 meter från fastighetens gräns. Jag tror inte heller att bygglov krävs. Här kan du läsa mer om bygglovsbefriad parkeringsplats.

Eftersom det är en bygglovsbefriad åtgärd finns det inget beslut som din granne kan överklaga. Han skulle kunna göra en tillsynsanmälan och argumentera för att det är ett svartbygge, men jag har svårt att tro att det skulle vara det i ditt fall. Men, jag skulle ändå rekommendera dig att i alla fall diskutera uppförandet med din granne först för grannsämjans skull.

Jag hoppas att mitt svar har gett dig lite mer klarhet i situationen.

Mvh

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden