Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Ändring av planlösning på bostadsrätt

Jag och min man har skrivit ett förhandskontrakt på en bostadsrätt som är klar 2020. I kontraktet nämns bland annat att material kan ändras och kostnader kan komma att ändras innan slutprodukt. Däremot nämns inte att planlösningen kan ändras. Planlösningen nämns inte alls i kontraktet. Dock så har det nu gått ut en planslösningsändring på vår lägenhet. Det är små ändringar men, enligt mig, till det sämre. Är det då okej att dom ändrar i den eller har vi rätt att häva kontraktet då det inte längre är den lägenhet vi skrev på?

Rådgivarens svar

2018-06-16

Hej och tack för att ni vänder er till Fråga Juristen med er fråga!

Beträffande köp och försäljning av bostadsrätter gäller bostadsrättslagen (BrL). I huvudsak finns det tre typer av avtal som träffas av BrL, nämligen förhandsavtal, överlåtelseavtal och upplåtelseavtal. I ert fall är det fråga om ett förhandsavtal och de bestämmelserna finns i 5 kap. BrL.

Huvudregeln är att avtalet är bindande efter att parterna skrivit på ett förhandsavtal och om man ska frånträda det blir man ersättningsskyldig för den skada säljaren lider. I 5:8 BrL stadgas tre förutsättningar för att kunna frånträda avtalet utan att man behöver betala ersättning för skada. De tre möjligheterna är följande:

  • Om inte lägenheten, villan, radhuset eller kedjehuset upplåts med bostadsrätt senast vid inflyttningen.
  • Om föreningen varit försumlig och upplåtelsen inte sker inom skälig tid från det från den beräknade tiden för upplåtelsen.
  • Om avgiften för bostadsrätten är väsentligt högre än vad som angivits i förhandsavtalet och du säger upp avtalet på grund av detta inom tre månader från det att du fick veta det.

Ingen av dessa förutsättningar är aktuella i er situation. För att se om ni har någon annan möjlighet vänder vi oss till konsumentköplagen (KköpL).

16§ KköpL stadgas vad som anses med fel i varan, vilket är vad som skett i ert fall. Lägenheten avviker från vad ni avtalat om då det enligt dig inte framkommer något förbehåll i avtalet om att planlösningen kan komma att förändras. Även 19§ KköpL kan tillämpas i denna situation.

I 22§ KköpL stipuleras konsumentens möjligheter vid fel i varan. Köparen får kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet eller häva köpet. Dessutom får han kräva skadestånd. Meddelande om fel i varan sker genom reklamation inom skälig tid. Två månader är skälig tid.

Som nämnts ovan har köparen rätt att kräva att säljaren avhjälper felet i första hand men om det inte är ett alternativ eller en möjlighet finns en rätt för köparen att kräva prisavdrag. I sist hand kan köparen med stöd av 29§ KköpL häva köpet, dock måste felet vara av väsentlig betydelse. Väsentlig betydelse innebär att avtalsbrottet ska vara av stor betydelse för den drabbade avtalsparten.

Sammanfattningsvis gäller att ni för det första reklamerar felet till säljaren och vidare argumenterar för att förändringen är av väsentlig betydelse för er om det är så att ni vill häva. Men lagen ger er dessa möjligheter i fallande ordning: krav på avhjälpande, prisavdrag eller ersättning för att ni avhjälper felet  själva och sist hävning.

Hoppas ni känner att ni fått svar på er fråga och om det föreligger oklarheter är ni välkomna att ställa en ny fråga.

Mvh,
Asal Gohari

 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden