Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Ändring av hyresvillkor

Hej,
Jag hyr en lägenhet i andra hand av sen juli 2015. Vi kom överens om att jag fick hyra lägenheten för 3650kr ink el de två första månaderna. Efter det upprättades ett nytt kontrakt från perioden 2015-09-01 och löper tillsvidare. Hyran i kontraktet är 7000kr exkl el. Vi sa muntligt att efter ett år skulle lägenheten skrivas över på mig.
I början av 2016 hamnade vi på en törn och hyresvärden sa att jag måste betala mer utanför kontraktet, jag får betala på kronan vad det kostar för dem, 7937kr/mån exkl el och med parkering. Trots att det står i mitt kontrakt att jag disponerar parkeringutan avgift.
När jag har bott där i ett år så kontaktar jag dem för överskrivning av lägenheten. Dem påstår att jag kommer ihåg fel, enligt dem så hade dem sagt 2 år för att inte riskera att få ett nej och förlora lägenheten helt. Årskiftet 2017 höjs avgiften till 7984kr/mån av föreningen, så det fick jag börja betala från januari. När det har gått 2 år så ber jag dem igen om att ordna med lägenheten så jag istället hyr i första hand. Får då till svar att dem måste förse föreningen med bevis att vi har bott där samtidigt under en period. Vilket vi har eftersom hyresvärden även är min mamma. Hon får tag på dokument som styrker att vi båda har bott där efter ett par månader, men vill inte skicka in dem ifall att hon skulle ångra sig. Årskiftet 2018 kommer och jag får ist betala 8056kr/mån. Hon har nu sagt upp mitt kontrakt och måste flytta. Jag vet att jag har besittningsrätt med kommer inte nyttja den. Kan jag få tillbaka pengarna som jag betalt över 7000kr i 2 år?

Rådgivarens svar

2018-04-25

Hej, tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du undrar om du kan få tillbaka den summa som du har betalat som överstiger summan i det avtal som ni ingick 2015-09-01. Efter avtalets ingående har hyresvärdet begärt en högre hyra än vad som framgår av avtalet och du har betalat den höjda hyran.

Bestämmelser om hyra finns i 12 kap. jordabalken (JB). Kapitlet är tvingande till hyresgästens fördel, vilket innebär att villkor som är mindre förmånliga än de som framgår av kapitlet är ogiltiga. Bestämmelser som kan bli aktuella i det här fallet finns även i hyresförhandlingslagen.

Hyresavtalets form

Inledningsvis kan nämnas att ett hyresavtal inte behöver vara skriftligt för att gälla, även muntliga hyresavtal är bindande, se JB 12 kap 2 §. Jag tolkar dock din fråga som att ni har ett skriftligt avtal gällande hyran, vilket är att föredra ut bevissynpunkt, som började gälla från och med 2015-09-01 och som löper på obestämd tid.

Ändring av villkor i hyresavtalet

Ändring av hyresvillkor kan ske på två sätt. Antingen genom en förhandlingsöverenskommelse enligt hyresförhandlingslagen, eller genom en överenskommelse mellan dig och hyresvärden. Vid en förhandling enligt hyresförhandlingslagen så avtalar hyresvärden med en organisation av hyresgäster om vilka villkor som ska gälla för hyresrätterna i fastigheten. En sådan överenskommelse blir bindande för dig som hyresgäst om det finns en så kallad förhandlingsklausul i ditt hyreskontrakt som innebär att du förbinder dig till detta.

Om det däremot inte finns en sådan klausul i hyresavtalet så måste du och hyresvärden komma överens om hyrans storlek. I så fall måste hyresvärden uppfylla vissa formkrav i sitt meddelande till dig som hyresgäst om hen vill ändra ett villkor, som exempelvis höjning av hyran. Formkraven framgår av JB 12 kap. 54-54a §§. Först och främst så måste meddelandet om den begärda höjningen vara skriftlig. I meddelandet ska höjningen, den totala hyran och från vilken dag det ska börja gälla stå med. Det ska även framgå i meddelandet att om hyresgästen inte lämnar besked inom en viss tid (som dock inte får infalla tidigare än två månader från att meddelandet lämnades) om att denne motsätter sig höjningen så blir denne bunden till den nya hyran. Den nya hyran börjar då gälla från den dag som angivits som den sista dagen att motsätta sig. Meddelandet ska slutligen också innehålla information om hyresvärdens adress samt hur hyresgästen ska gå till väga för att få det begärda villkoret prövat av hyresnämnden. Hyresnämnden kan fatta beslut om hyran. Även om hyresgästen blivit bunden av en sådan ändring av ett villkor på grund av passivitet så kan hyresnämnden ändå pröva och ändra hyran om det skulle vara skäligt, se JB 12 kap. 55c st. 3. Det kan till exempel vara om hyresgästen har varit förhindrad att motsätta sig höjningen i tid.

Sammanfattning och handlingsplan

Sammanfattningsvis finns det två avgörande faktorer för din fråga. Det ena är om det finns en förhandlingsklausul i ditt hyresavtal. Om svaret är ja så är du bunden av den nya hyran och kan inte få tillbaka pengar. Om svaret är nej så kommer vi till nästa viktiga faktor nämligen hur hyresvärden har meddelat dig om höjningen av hyran. Om hyresvärden har uppfyllt kraven på det skriftliga meddelandets innehåll och du har betalat utan att motsätta dig höjningen så är du dessvärre bunden av den nya hyran och kan då inte få tillbaka några pengar. Har hyresvärden inte meddelat dig på korrekt vis så kan du, mot bakgrund av att det faktiskt finns ett formkrav, prova att vända dig till hyresnämnden med ditt återbetalningskrav.

Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar så är du välkommen att återkomma till oss. Vi erbjuder även en möjlighet att boka en tid med en av våra erfarna jurister här.

Vänlig hälsning,

Kristine

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden