Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Ändring av ägarförhållanden i fastighet

Jag har fått en tomt i gåva där jag och min fru ska bygga hus. För att vi ska kunna belåna tomten behöver min fru stå som ägare på tomten. Hur går vi till väga?

Rådgivarens svar

2020-12-28

Stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur ni kan gå vidare i er situation.

Om lagfart och överlåtelse av fast egendom

För att din fru ska stå som ägare krävs att hon ansöker om lagfart. Detta regleras i  20 kap. jordabalken (JB). Till grund för ansökan ska handlingar ges in som styrker att fastigheten har förvärvats med äganderätt (20 kap. 5 § JB). Det innebär att innan ansökan om lagfart görs, måste din fru förvärva äganderätt till fastigheten.

Äganderätt kan förvärvas genom köp, byte eller gåva och regleras i 4 kap. JB. Det vanligaste är att man överlåter en andel i fastigheten genom antingen köp eller gåva. Då behöver man upprätta antingen ett köpeavtal eller gåvobrev som uppfyller de formkrav som anges i 4 kap. 1 § JB.

För att man ska uppfylla de angivna kraven ska köpehandlingen skrivas under av köpare och säljare. Den ska också innehålla uppgift om pris och en förklaring av säljaren att egendomen överlåtes på köparen. För att det ska bli tydligt vilken fastighet som avses ska fastighetsbeteckningen finnas med i handlingen. Samma krav gäller om fastigheten överlåts genom gåva, bortsett från att man då inte anger någon uppgift om pris. Istället ska man tydligt ange att fastigheten överlåts som en gåva. 

När det är gjort ansöker förvärvaren, som nämnts ovan, om lagfart enligt 20 kap. 1 § JB. Detta ska göras inom tre månader från att man skrev under köpehandlingen/gåvobrevet (20 kap. 2 § JB). 

Er situation

Du kan alltså antingen sälja en andel av fastigheten och då upprätta en köpehandling enligt ovan eller ge bort den i gåva till din fru. Viktigt är då att formkraven, som jag redogjort för ovan, uppfylls. När det är klart kan din fru ansöka om lagfart. I ansökan ska hon bifoga en kopia på köpehandlingen/gåvobrevet som styrker att hon har förvärvat äganderätt i fastigheten. 

Så snart din fru har erhållit lagfart kommer hon att stå som ägare på fastigheten och ni bör då kunna ta lånet.

Rekommendation

Om ni behöver hjälp med att upprätta en köpehandling eller ett gåvobrev kan ni kontakta en jurist för att säkerställa att allt går rätt till. 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden