Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Andrahandsuthyrning och uppsägning

En hyresgäst hade 1handhyreskontrakt sedan 2013 och med inneboende sons familj med barn 2014 tills nu alla är mantalskrivna tills nu i hyresrätten. 2015 1handskontrakt hyresgäst köpte ett bostadsrätt med sons som en medgivande. Under perioden 2015.02.24 till 2019 .01.21. Har 1handskontrakt Hyresgästen folkbokförd bostadsrätt. 2019.01. Säljer 1handhyresgäst sin bostadsrätt via mäklare. Hyresvärden hotar med uppsägning 2019.04.30 sedan ändrade 2019.05.31. Vi strider mot uppsägning och inneboende faktum. Hyresvärds svar andrahandutyrning hela tiden. Hyresvärden svara inte väsentligt brev innehåll eller hämtar inte rekommenderad brev . Vi frågar är det rimligt proportion mellan förseelse och påföljd?. Är inte hård ?.inget svar alls som om läste inte brevet bara samma sak skickar hela tiden som uppsägningen är kvar om vi flyttar inte då ärende ska omprövas hyresnämnden. Detta svarar störningsjour jurist. Mina frågor 1. Har intec tappat hyresvärd hävning rätt? Är det bindande hävningsrätt för hyresgäst? Har 1 hand hyresgäst besittningsskydd? Är det hyresvärdens skyldighet att inte förlänga hyresavtal? Bryter hyresvärd bessyttningsskydd?Varför vill inte hyresvärden förlänga hyreskontrakt? Varför undviker hyresvärd skrivtfäxling konsensus? Kommer att kränkas barn konversationer och 8artikelEKMR om vi vräkts? Behöver påminna hyresvärd om detta nu ? Har vi sedvanderätt? Finns något lösning? Tack för hand

Rådgivarens svar

2019-03-13

Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga. Som jag förstår din fråga undrar du hur det går till vid en uppsägning och vilka rättigheter hyresgästen har. Det verkar röra sig om en hyresrätt och i sådana fall gäller den sk hyreslagen (jordabalken 12 kap).

 

Andrahandsuthyrning kräver tillstånd

Enligt 39 § får hyresgästen inte hyra ut lägenheten i andra hand utan tillåtelse från hyresvärden. Om man hyr ut i andra hand utan tillstånd kan det utgöra grund för att lägenheten sägs upp eftersom hyresrätten är förverkad. Det krävs dock att hyresvärden först gett en tillsägelse och gett hyresgästen en chans att söka om tillstånd eller avbryta uthyrningen (42 § tredje punkten). 

 

Andrahandsuthyrning vs inneboende

Man får ha inneboende utan att hyresvärden lämnat tillstånd till det, dock inte om det kan medföra men för hyresvärden (41 §). Gränsen mellan inneboende och andrahandsuthyrning blir alltså viktig eftersom det senare kräver att hyresvärden godkänner det hela. Avgörande är om lägenheten är upplåten till någon som får rätt att självständigt bruka den. Om den ordinarie hyresgästen inte bor där utgör det andrahandsuthyrning, oavsett var personen är folkbokförd.

 

Uppsägning

Om en lägenhet sägs upp kan hyresgästen ibland ha sk besittningsrätt, som innebär att man får bo kvar (46 §). Om hyresrätten är förverkad och hyresvärden ändå tillämpar uppsägningstid enligt lag eller avtal måste dock hyresvärden inte förlänga hyresavtalet (46 § första punkten). 

 

Sammanfattning och rekommendation

Om hyresvärden har sagt till om andrahandsuthyrning och erbjudit hyresgästen en chans att ansöka om tillstånd/avbryta uthyrningen men att detta ändå inte gjorts är lägenheten förverkad och hyresvärden får säga upp den. Om hyresvärden iakttar den uppsägningstid som finns enligt lag eller avtal saknas hyresgästen besittningsrätt (vanligtvis tre månader). 

Jag rekommenderar er att ta kontakt med en jurist för att reda ut exakt vilka grunder uppsägning skett på och se om det finns något som man kan bestrida, t ex frågan om det överhuvudtaget varit fråga om andrahandsuthyrning eller att hyresvärden inte gett någon chans till ändring när andrahandsuthyrning upptäcktes. För att komma i kontakt med en jurist, se vår tjänster HÄR.

 

Hoppas du fått svar på din fråga. Hör gärna av dig igen om du har fler frågor eller funderingar.

 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden