Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Andrahandsuthyrning av bostadsrätt

Hej
Vi bor i en BRF och har ansökt hos styrelsen,om att få hyra ut vår lägenhet under 1 års tid. Vi fick ett positivt besked och började då leta efter en hyresgäst.
Tyvärr drog det ut på tiden och vi har fortfarande ingen hyresgäst. Nu har vi fått en betalningsavi med retroaktiv avgift, trots att vi ännu inte har någon hyresgäst.
Jag har en reumatisk sjukdom och behöver vistas i värmen under vinterhalvåret. Nu säger styrelsen att vi bara får hyra ut i 3 år, trots min sjukdom. Stämmer det?
Tacksam för svar
 

Rådgivarens svar

2017-09-14

Hej! Tack för att du valt att vända dig till oss på Fråga Juristen med din juridiska frågeställning.

Andrahandsuthyrning

Enligt 7 kap. 10 § bostadsrättslagen så får en bostadsrättsinnehavare upplåta lägenheten i andra hand om styrelsen ger sitt samtycke till detta. Att de har satt en tidsgräns hur länge du får hyra ut lägenheten är inget ovanligt. Det här betyder troligtvis att du kan ansöka igen när treårsperioden är över.

Om styrelsen vägrar att ge dig tillåtelse att hyra ut lägenheten kan du vända dig till hyresnämnden som kan ge dig tillstånd istället. De ska ge dig tillstånd om det finns skäl för upplåtelsen samt att föreningen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke. Detta tillstånd kommer också vara begränsat till en viss tid. Detta enligt 7 kap. 11 § bostadsrättslagen.

Avgift till föreningen

Jag är lite osäker på vad det är för avgift som föreningen vill att du betalar. Som jag förstår det är det en extra avgift du fått för att du hyr ut lägenheten i andra hand. Denna avgift är tillåten enligt 7 kap. 14 § bostadsrättslagen. Avgiften får max vara 4480 kr om året 2017 och hyr du ut lägenheten under kortare tid än ett år så får du dela summan på hur många månader som uthyrningen sker. Hyr du ut lägenheten under 6 månader får den totala avgiften högst vara 2240 kr.

Det ska även tilläggas att det måste uttryckligen stå i föreningens stadgar att en avgift får tas ut. Om det inte står i din förenings stadgar har de inte rätt att ta ut en avgift.

De kan dock inte kräva dig på denna avgift om du inte har hyrt ut lägenheten i andra hand. De kan endast ta ut avgiften om du upplåter lägenheten till någon annan. Att ansöka om tillåtelse räcker inte för att ta ut en avgift. Om du kontaktar din styrelse  så bör ni kunna lösa detta.

Sammanfattning

Föreningen kan troligtvis inte neka dig att hyra ut din lägenhet i andra hand p.g.a. din sjukdom då kraven för att hyra ut i andra hand är relativt låga. De kan sätta en tidsgräns som de gör men du har då rätt att ansöka igen om förlängd uthyrning. Om inte styrelsen samtycker till uthyrningen kan du istället vända dig till hyresnämnden.

Om du fortfarande bor i lägenheten under sommarhalvåret och sedan hyr ut den under vintern ser jag inte någon anledning till att du kommer bli nekad att  hyra ut den i framtiden. Men om du däremot vill hyra ut lägenheten under flera år utan att du bor i den någonting alls finns det risk för att du kan bli nekad att hyra ut den.

Hoppas det här var svar på din fråga och om det är något mer du undrar över är du välkommen att skriva till oss igen.

Med vänliga hälsningar

Gabriel

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden