Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Andrahandsuthyrning av bostadsrätt - Tillstånd och ansvar

En juridisk person i BRF hyr ut sin bostadsrätt i andrahands till stödboende som på sin tur placerar sina kunder i lägenheten. Vi har haft störningar i bostadslägenheten och även inbrott/stölder i förråden som utfördes av den person som bodde där och han har blivit dömd för detta i tingsrätten. Vilka krav kan styrelsen ställa på mig som juridisk person? Kan styrelsen neka fortsatt uthyrning av bostadsrätten fast jag är juridisk person då personen utfört brott vilket uppenbarligen är en störning mot allmänna ordningen. I stadgarna accepteras juridisk person som medlem i brf men har man någon skyldighet när det nu visar sig att den man hyr ut till stör den allmänna ordningen? Tacksam för svar.

Rådgivarens svar

2018-05-31

Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Frågor om andrahandsuthyrning och om ansvar för störningar i bostadsrättslägenheter regleras i bostadsrättslagen.

Tillstånd till andrahandsuthyrning
För att en bostadsrättshavare ska få upplåta sin bostadsrättslägenhet i andra hand till annan för självständigt brukande krävs samtycke från bostadsrättsföreningens styrelse (7 kap. 10 § bostadsrättslagen). Om bostadsrättshavaren är en juridisk person och bostadsrättsföreningen vägrar samtycke ska hyresnämnden lämna tillstånd till uthyrningen om inte föreningen har befogad anledning att vägra samtycke (7 kap. 11 § bostadsrättslagen).

Bedömningen för om föreningen har befogad anledning tar sikte på den specifika andrahandshyresgästens personliga kvalifikationer. Befogad anledning kan till exempel föreligga om hyresgästen kan antas missköta sig.

Allmänt om de avtalsrättsliga relationerna vid andrahandsuthyrning
Vid en andrahandsuthyrning uppstår normalt två avtalsrättsliga relationer. Det finns dels ett avtal mellan bostadsrättshavaren och bostadsrättsföreningen, dels ett avtal mellan bostadsrättshavaren och dennes hyresgäst (andrahandshyresgästen).

Mellan andrahandshyresgästen och bostadsrättsföreningen finns normalt ingen avtalsrättslig relation. Huvudregeln vid andrahandsuthyrning är därför att bostadsrättshavaren fortsatt ansvarar för lägenheten gentemot bostadsrättsföreningen.

Bostadsrättshavarens ansvar för störningar
Bostadsrättshavaren har ett ansvar att förhindra störningar för sin omgivning vid användandet av lägenheten. Om det förekommer störningar i en bostadsrättslägenhet ska bostadsrättsföreningen ge bostadsrättshavaren tillsägelse att se till att dessa omedelbart upphör och underrätta socialnämnden i kommunen (7 kap. 9 § bostadsrättslagen).

Om bostadsrättshavaren eller om den som lägenheten har upplåtits till i andra hand åsidosätter de skyldigheter som de har enligt 7 kap. 9 § bostadsrättslagen kan nyttjanderätten till bostadsrättslägenheten förklaras förverkad (punkt 5 i 7 kap. 18 § bostadsrättslagen). Om inte rättelse vidtas efter bostadsrättsföreningens tillsägelse kan då bostadsrättsföreningen säga upp bostadsrättshavaren. I allvarliga fall kan uppsägelse ske direkt (7 kap. 20 § bostadsrättslagen).

Sammanfattning och råd
Sammanfattningsvis kan konstateras att du som bostadsrättshavare endast får hyra ut din bostadsrätt i andra hand om styrelsen samtycker till detta eller om hyresnämnden ger dig tillstånd. Eftersom du är en juridisk person ska hyresnämnden ge dig tillstånd om inte bostadsrättsföreningen har befogad anledning att vägra samtycke.

Att bostadsrättsföreningen motsätter sig uthyrning till en person som tidigare har stört grannar och som har begått brott i den aktuella bostadsrättslägenheten faller förmodligen inom vad som kan anses vara en befogad anledning. Om du inte får samtycke till uthyrningen av styrelsen, kan det därför bli svårt att få hyresnämndens tillstånd att fortsätta hyra ut bostadsrättslägenheten till just den hyresgästen.

Du som bostadsrättshavare har även ansvar för dina andrahandshyresgästers störningar. Om dessa stör sina grannar och om det inte blir någon förbättring efter bostadsrättsföreningens tillsägelse, riskerar du att bli uppsagd från din bostadsrättslägenhet. Jag skulle därför råda dig att nogrannt kontrollera dina potentiella andrahandshyresgäster innan du hyr ut din bostadsrätt.

Jag hoppas att du fick svar på dina funderingar!

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden