Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Andrahandshyresgästens vårdplikt

Hej! Jag hyrde ut min lägenhet till en familje i ungefär ett år. Nu vill jag lämnar min lägenhet till husvärden så upptäckte jag att de har lämnat många golv och vägg skador efter sig.. de vägrade att laga felen som de har gjort och vill inte erkänna felen. var ska man kunna vända sig eller klaga . det är väldigt stor summa man måste betala.

mvh

Rådgivarens svar

2019-05-31

Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga!

Regler om hyresgästens rättigheter och skyldigheter finns i 12 kap. Jordabalken (JB)

Initialt kan sägas att när en hyresgäst hyr ut sin lägenhet i andrahand, som jag tolkar att du har gjort i det här fallet, så uppstår inte något nytt avtalsförhållande. Med andra ord kan sägas att du blir hyresvärd till familjen som du hyrde ut till. Du kan exempelvis inte be din hyresvärd rikta anspråk på ersättning till familjen, utan det är du som har vårdplikten. Det innebär att skadorna kommer anses vara vållade av dig.

Hyresgästens vårdplikt stadgas i 12:24 JB. Hyresgästen är skyldig att ersätta all skada som uppkommer genom dennes vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse av någon i dennes hushåll eller som gästar denne eller som inrymts i lägenheten eller som utför arbete för dennes räkning. Hyresgästen har dock en rätt till normalt slitage men väggen är skadade och golven är skadade så pass att det inte kan anses vara normalt slitage, kommer leda till att du behöver ersätta din hyresvärd för dessa kostnader. 

Du kan naturligtvis själv rikta dig mot familjen och kräva att de betalar dig för dessa skador, men det kräver att du kan bevisa att de har orsakat skadorna, annars kan de mycket enkelt inte ta på sig ansvar. 

Hoppas du känner att du fått svar på din fråga annars är du välkommen att ställa en ny eller vända dig till någon av våra jurist här på Familjens jurist. 

Mvh
Asal

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden