Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Andelsuppdelning i samägd bostadsrätt

Vi står i begrepp att köpa en bostadsrätt. Min man och jag står för lånet och de båda myndiga döttrarna ska få vara delägare. Ena dottern är den som ska bo där nu. Föreningen kräver minst 10% delägarskap av den som bor i lägenheten. Vad är det för för- och nackdelar med att dela 40-40-10-10 eller 25% vardera på oss fyra? Lånelöfte finns och procentsatsen påverkar inte varken ränteläge eller amortering.

Rådgivarens svar

2017-12-05

Stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga. Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur ni kan gå vidare.

Vad gäller?
När privatperson äger en bostadsrätt är det egentligen en andel i en bostadsrättsförening man äger. Det finns ingen laglig rätt för familjer att förvärva en bostadsrätt tillsammans, den rätten finns endast för makar och sambos. Det är emellertid väldigt vanligt att bostadsrättsföreningar medger medlemskap i andra konstellationer, som till exempel förälder och barn. När flera ägare blir fullvärdiga medlemmar ansvarar alla solidariskt för de förpliktelser som hänger ihop med bostadsrätten enligt bland annat kap 7 bostadsrättslagen. Ni som familj kan själva hur ni vill dela upp ägandet sinsemellan. Som ni beskrivit finns ett krav på minst 10% delägarskap som måste respekteras.

Samäganderättslagen (SamägL) är tillämplig på bostadsrätter genom NJA 1995 s. 478. Lagen är emellertid dispositiv vilket innebär att den kan åsidosättas genom avtal. Enligt 1 § SamägL finns en presumtion, vid gemensamt ägande, att alla ägare äger en lika stor del. Finns det inget samägandeavtal mellan er, ska alla äga 25% vardera. Enligt 2 § SamägL kan inte en andelsägare sälja egendomen (bostadsrätten) som helhet utan alla delägares samtycke. Det föreligger emellertid inget hinder för delägarna att sälja sin andel till utomstående.

Skatterättslig synvinkel vid eventuell försäljning av bostadsrätten
Andelen i en bostadsrätt anses vara en kapitaltillgång enligt 41:1 och 42:1 inkomstskattelagen. Alla som äger en andel ska, vid en försäljning av bostadsrätten, beskattas i förhållande till hur mycket vederbörande äger. Ex, om ni äger 25% vardera så ska alla betala skatt (22/30 av kapitalvinsten) på sin 25%-del enligt 45:33 inkomstskattelagen. Blir det förlust får ni dra av förlusten enligt 45:33 2 st inkomstskattelagen.

Slutsats
Om du vill ha en annan fördelning än 25% vardera så måste ni upprätta ett samägandeavtal mellan er. I avtalet kan du också reglera hur pengarna ska fördelas vid eventuell försäljning. Görs inte detta kommer alla delägare ha en laglig rätt till 25% av försäljningsintäkterna. Om du inte vill att någon av delägarna ska kunna sälja sin andel till utomstående krävs att ni även avtalar om detta.

Eftersom alla beskattas likadant på sin andel enligt 45:33 inkomstskattelagen (vid vinstförsäljning) går det inte att få någon skattemässig fördel om t ex den som tjänar mest äger den minsta andelen. Alla ska enligt lag ta upp sin andel i inkomstdeklarationen men hur ni i praktiken disponerar försäljningsintäkterna kan regleras i ett avtal.

Jag kan inte utifrån den information jag fått ställa upp specifika för- och nackdelar för de olika delägarstrukturerna du angett i frågan.

Hoppas du fick svar på din fråga. Behöver du hjälp med att upprätta ett samägandeavtal mellan er eller om du har ytterligare funderingar är du välkomna att kontakta oss igen så hjälper vi dig vidare. Är det något annat du behöver hjälp med kan du enkelt boka tid hos våra erfarna jurister på Familjens jurist https://juridiktillalla.se/vara-tjanster

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden