Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Andelsöverlåtelse av fastighet

Vi är ett par i samboförhållande. A flyttade in till B, som sedan tidigare äger huset där vi båda bor nu. Vi vill att A också ska äga en del av huset för att det känns mer rätt för oss, men fördelningen är mindre viktig. A kan lägga in kapital motsvarande 3 % av husets värde.
Vilken typ av avtal behövs upprättas? Innebär det i praktiken att B säljer 3 % till A?
Stort tack för hjälpen.

Rådgivarens svar

2017-11-13

Hej och stort tack för att du vänder dig till oss på JuridikTillAlla med din frågeställning!

Överlåtelse (andelar också) av fastighet regleras i jordabalken (JB), se lagen här.

Eftersom att B inte kan åberopa sambodelning då denne flyttade in efter att A förvärvat fastigheten, dvs fastigheten inte är samboegendom, är det ett ypperligt sätt att skydda respektive sambo genom att överlåta en del i fastigheten så att de kan försäkra sig om att båda har rätt till ett värde vid eventuell försäljning. Det som ni avser att göra är således ett bra sätt att uppnå en trygg fördelning av värdet i bostaden.

Jag utgår från att det är en fastighet som frågan rör eftersom att du anger "hus". När man ska överlåta en fastighet, eller andel i fastighet som i ert fall, måste man upprätta en formenlig överlåtelsehandling enligt 4 kap. 1 § JB, oavsett om det görs via en överlåtelse genom köp eller gåva.

Formenlig är handlingen om det är en:

(1) Skriftlig handling som (2) underskrives av parterna, och (3) innehåller uppgift om köpeskilling samt (4) en viljeförklaring om att fastigheten (med fastighetsbeteckning) överlåts.

Om B erlägger köpeskilling för sin andel i fastigheten blir det ett köp, ja. Skattemässiga konsekvenser kan utlösas om det uppstår en vinst i relation till inköpspriset mm. Om ni söker att undvika det kan istället en gåva genomföras. Notera dock att en formenlig handling måste upprättas oavsett överlåtelseform.

Om du behöver ytterligare rådgivning i detta ärende är du välkommen att antingen återkomma till oss här på JTA eller boka en tid med en av Familjens jurists kompetenta jurister via denna länk.

Jag hoppas att detta var till någon hjälp!

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden