Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Andelsöverlåtelse av fast egendom

Hej, min sambo och jag har en villa tillsammans där jag äger 2/3 och min sambo 1/3. Jag vill skänka bort så vi att äger lika mycket och undrar hur det går till med avgifter, lagfart och annat jag inte tänkt på?

Rådgivarens svar

2020-09-06

Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Jag utgår i svaret från att villan är fast egendom, och som jag förstår dig vill du ge din sambo andelarna i gåva.

Överlåtelse av andelar i fast egendom genom gåva

Andelar i fast egendom kan överlåtas till en annan person genom gåva. Det finns vissa formkrav för detta för att gåvan ska bli giltig (4 kap. 29 § jordabalken, JB, och 4 kap. 1 § JB). Man måste upprätta en skrifltig överlåtelsehandling, ett gåvobrev. Gåvobrevet ska undertecknas av både gåvogivare och gåvotagare. Dessutom ska gåvobrevet innehålla en överlåtelseförklaring, dvs. uppgift om att givaren överlåter andelar i fastigheten på mottagaren. Man ska också ange i gåvobrevet vilken fastighet det gäller, vilket lämpligen anges med registerbeteckning, och förstås hur stor andel som överlåts.

Gåvogivarens namnteckning bör bevittnas av två personer. Gåvotagaren ska nämligen ansöka om lagfart hos Lantmäteriet inom tre månader från det att gåvobrevet upprättats (20 kap. 1 och 2 §§ JB) och gåvobrevet ska bifogas till lagfartsansökan. Är gåvogivarens underskrift inte bevittnad ska lagfartsansökan förklaras vilande under en viss tid. Detta för att gåvogivaren ska kunna få tid att väcka talan i domstol om något skulle vara felaktigt (20 kap. 7 och 8 §§ JB). Lagfartens beviljande kommer alltså att dra ut mer på tiden om man inte låter bevittna namnteckningen.

Avgifter

Att ansöka om lagfart kostar ca 800 kr i expeditionsavgift till Lantmäteriet. Skulle det vara så att gåvotagaren tar över lån eller betalar något för gåvan kan man också behöva betala stämpelskatt. Är lånen eller ersättningen 85 % eller mer än den överlåtna an­delens taxeringsvärde för föregående år är gåvan stämpelskattepliktig.

Sammanfattning

För att överlåtelsen av andelar i fastigheten på din sambo ska bli giltig måste ni upprätta ett skriftlig gåvobrev som innehåller överlåtelseförklaring, uppgift om vilken fastighet det gäller, hur stor andel som överlåts på sambon och era båda underskrifter. Din underskrift bör också bevittnas av två personer för att underlätta för din sambo att ansöka om lagfart.

Jag antar att ni båda redan står på lagfarten men efter gåvan kommer ju andelarna ni äger i fastigheten att förändras. Jag antar då att man gör en helt ny lagfartsansökan, men dubbelkolla gärna detta med Lantmäteriet, så ni inte betalar en expeditionsavgift i onödan. Kontaktuppgifter till Lantmäteriet hittar ni här. Om ny ansökan ska göras är det förenat med åtminstone expeditionsavgift. Jag antar dock att stämpelskatt inte är aktuellt eftersom jag tolkar frågan som att din sambo inte ska betala någonting för dessa andelar. Stämpelskatt kan ev. aktualiseras om sambon tar över lån också.

Råd

Med tanke på att villor är värdefull egendom brukar det vara bra att ta hjälp av en jurist för att upprätta gåvobrev så man kan garantera att gåvan blir giltig. Ni kan också fundera över om ni vill avtala kring ägandet av villan i någon form av samboavtal så ni vet vad som händer med den vid eventuell separation. Vill ni ha hjälp att upprätta gåvobrev och/eller samboavtal kan ni vända er till Familjens Jurist.

Annars hoppas jag att du fått svar på din fråga! Om du undrar över något mer kan du alltid kontakta Fråga Juristen igen.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden