Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Andelsöverlåtelse av bostadsrätt

Hej på er! Tack för denna tjänst! Här är mina frågor, dessa är ganska enkla tror jag!

1. Vilken blankett behöver jag fylla i för att låta min bror vara delägare av min bostadsrätt i Uppsala? Finns sådana blanketter på Internet? Toppen om ni kan tipsa till en blankett som man kan fylla i via datorn, utan att trycka ut på papper. Jag vet att Akademibokhandeln också säljer olika typer av dokument.
 
2. Om jag har min bror som ägare av min bostadsrätt till 5 procent, vad innebär det i framtiden, om jag till exempel vill sälja bostadsrätten om 3 år? Har jag som ägare till 95 procent av min bostadsrätt rätt att bestämma över när den säljs eller måste beslut om försäljning göras mellan min bror och mig? Kan jag komma i en situation där jag vill sälja bostadsrätten och att min bror säger att han inte vill sälja och att vi får problem med olika viljor? Om jag vill sälja, och det är ägaren (jag) som bestämmer, gäller någon uppsägningstid för min bror? Exempelvis, att han måste hitta en annan bostad inom en viss tid? Hur lång tid gäller det i så fall för utflyttning, innan eventuell försäljning? Ska en blankett fyllas i om jag vill få min bror att flytta för att sälja?

3. Under tiden min bror har hyrt lägenheten har han betalat 1500 kr (extra) till mig personligen per månad under några år. Om jag låter min bror vara delägare till 5 procent av min bostadsrätt i framtiden, kan jag fortfarande ta ut en extra kostnad på 1500 kr per månad?
 
4. Vilka rättigheter har min bror om jag låter honom vara delägare till 5 procent av min bostadsrätt?

Tack så jättemycket, för din/er hjälp!   

Rådgivarens svar

2020-08-20

Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Som jag förstår det hyr din bror för tillfället bostadsrätten av dig i andra hand. Jag vet inte utifrån din fråga om tanken är att din bror ska köpa andelen av dig eller få den i gåva, men reglerna är desamma.

Hur går man till väga om man vill att någon annan ska äga 5 % av ens bostadsrätt? 

Vill man överlåta hela eller delar av sin bostadsrätt måste man upprätta ett avtal om överlåtelse av bostadsrätt genom köp eller avtal om överlåtelse av bostadsrätt genom gåva. Det finns vissa krav på vad ett sådant avtal ska innehålla. Avtalet ska vara skriftligt och skrivas under av den som överlåter (vid köp kallad säljare) och den som tar emot andelen (vid köp kallad köpare). Handlingen ska också innehålla uppgifter om den lägenhet som överlåtelsen avser och priset för överlåtelsen (6 kap. 4 § bostadsrättslagen). Här bör man också skriva hur stor andel som överlåts. En till förutsättning för giltig överlåtelse är att bostadsrättsföreningen godkänner medlemsskap för den som ska överta andelen (6 kap. 5 §). Jag kan tyvärr inte tipsa om en blankett, men så länge den blankett du hittar uppfyller kravet ovan borde det inte spela så stor roll vilken du tar. Godkännande av medlemsskap i föreningen är förstås en separat fråga som får tas med er bostadsrättsförening.

Vad innebär det att man äger en bostadsrätt tillsammans i fråga om försäljning av bostadsrätten och uthyrning av bostadsrätten?

Äger man saker tillsammans blir ofta lagen som samäganderätt, den så kallade samäganderättslagen, tillämplig. Bostadsrätter ingår egentligen inte i den här lagens tillämpningsområde men Högsta domstolen har sagt att man brukar kunna utgå från den ändå när man äger bostadsrätter tillsammans. Man bör känna till att man kan avtala bort samäganderättslagen i många delar, exempelvis genom ett så kallat samäganderättsavtal. I ett sådant avtal kan man bl.a. komma överens om hur ev. framtida försäljning ska ske, hur kostnaderna för bostadsrätten ska fördelas mm. 

Har man inte avtalat om något annat delägarna emellan gäller dock samäganderättslagen som bl.a. säger att alla delägares samtycke krävs för förfogande över godset, alltså bostadsrätten, i dess helhet. Det här betyder att vill man sälja hela bostadsrätten eller hyra ut den krävs att ni två är överens. Däremot bestämmer var och en över sin egen andel av bostadsrätten, vilket betyder att man kan sälja sin egen del utan den andra delägarens samtycke (2 § samäganderättslagen). Var och en av ägarna ska stå kostnaderna för egendomen utifrån sin andel i den (15 §) om inte annat är överenskommet.

Uppsägningstid för hyresgäst om man hyr bostadsrätt i andra hand

Hur lång uppsägningstid som gäller när man hyr ut bostadsrätt i andra hand beror på vem som säger upp hyresavtalet. Säger hyresgästen upp avtalet gäller en månads uppsägningstid. Säger hyresvärden upp hyresavtalet gäller tre månaders uppsägningstid om inte längre uppsägningstid avtalats (3 § 2 st. lagen om uthyrning av egen bostad). Jag är något osäker på vad du menar med att du tagit ut 1500 kr extra, men det man kan säga generellt är att man har rätt att ta ut en så kallad kostnadsbaserad hyra, dvs. en hyra som inte påtagligt överskrider de kapitalkostnader och driftkostnader man har för lägenheten (4 § 2 st). Du kan läsa mer om detta här.

Sammanfattning

För att kunna överlåta 5 % av din bostadsrätt på din bror måste ett skriftligt avtal som innehåller vissa punkter (se ovan) upprättas mellan er. Om ni äger bostadsrätten tillsammans betyder det att ni också måste fatta beslut tillsammans om ni vill hyra ut lägenheten, även om det är till din bror, men även i fråga om lägenhetens försäljning. Du kan alltså längre inte fatta sådana beslut ensam. I och med att din bror blir delägare kommer han också att få skyldigheter till bostadsrättsföreningen, t.ex. att betala hyra i tid mm. 

Råd

Innan man börjar äga någonting värdefullt tillsammans brukar det vara bra att ha ett samäganderättsavtal. Där kan man komma överens om hur man ska hantera situationer som kan dyka upp i framtiden, bl.a. rörande försäljning, så att man slipper konflikter sedan. Hos Familjens Jurist kan ni få hjälp att upprätta ett samäganderättsavtal. Familjen Jurist kan även bistå med att upprätta hyresavtal.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga! Om du undrar över något mer kan du alltid kontakta Fråga Juristen igen.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden