Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Allmänt om tvist med bostadsrättsförening

Vilka hjälp finns om en tvist med Bostadsförening.uppstår?
Kan vara en Bostadsförening utomstående av alla lagar, vilka lagar som gäller och vem kan kräva att dessa uppföljs? Hur kan man nå det?

Rådgivarens svar

2017-11-26

Hej! Stort tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga.

Din fråga rör bostadsrättsföreningar. Jag kommer att besvara frågan genom att dela upp den i delfrågor och allmänt redogöra för vad som gäller.

Vilka regler gäller?
Bostadsrättsföreningar omfattas av ett flertal olika lagar. Främst bör nämnas bostadsrättslagen, vilken innehåller bestämmelser om bland annat medlemskap, upplåtelse av bostadsrätt och föreningens ansvar. Enligt lagens 1 § är en bostadsrättsförening en ekonomisk förening, varför även lagen om ekonomiska föreningar gäller angående bostadsrättsföreningar. Utöver dessa två lagar, som måste anses vara de viktigaste, kan som exempel på tillämpliga regler nämnas lagen om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt och bostadsrättsförordningen.

Vart prövas en tvist med bostadsrättsförening?
En bostadsrättshavare kan få en tvist med en bostadsrättsförening rättsligt prövad antingen av hyresnämnd eller av tingsrätt. Hyresnämnden kan både agera medlare i bostadsrättstvister samt avgöra många av dem genom beslut. De ärenden som hyresnämnden kan besluta i framgår av deras hemsida, vilken du hittar här. Hyresnämnden tar inte ut några avgifter, men parterna får själva bekosta andra kostnader som uppstår, till exempel ombudskostnad eller förlorad arbetsinkomst. För att få en tvist avgjord hos hyresnämnden måste man ge in en ansökan.

De tvister som hyresnämnden inte fattar beslut i avgörs istället av tingsrätt. För att få tvisten prövad av tingsrätt måste man ansöka om stämning. Ansökan är belagd med en avgift och den part som förlorar i tingsrätten kan bli tvungen att betala motpartens rättegångskostnader.

Förutom att få tvisten rättsligt prövad av hyresnämnd eller tingsrätt, finns även möjligheten att vända sig till bostadsrättsnämnden för en opartisk bedömning. Bostadsrättsnämndens yttranden är dock inte bindande, utan ska endast fungera som vägledning. För att få ett utlåtande måste man vända sig skriftligen till bostadsrättsnämnden.

Vilken hjälp finns vid tvist med bostadsrättsförening?
Som redogjorts för ovan kan hjälp vid tvist med bostadsrättsförening erhållas från hyresnämnden, som kan agera medlare, eller bostadsrättsnämnden, som kan lämna en opartisk bedömning. Går det inte att komma överens kan frågan avgöras rättsligt av hyresnämnd eller tingsrätt.

För att få hjälp med att avgöra det bästa tillvägagångssättet i just din situation kan du ta hjälp av en jurist med kunskap inom bostadsjuridik. Du är varmt välkommen att boka tid hos en av våra jurister på Familjens Jurist här.

 

Jag hoppas du fick svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Hanna

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden