Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Ägande av fritidsfastighet som sambo

Min sambo vill köpa vårt fritidshus via hans Aktiebolag som bara han äger, vilket gör att jag inte äger något. Jag vill gärna ta del av huset med, då jag är med och fixar och donar, samt det emotionella som blir när man äger något.
Jag undrar om vi kan köpa varsin del av fastigheten, han via sitt bolag och jag som privatperson. Om det går, vad kommer banken kräva då om något speciellt? Eller blir det onödigt krångligt om vi renoverar eller tar vi bara halva halva som annars?
Huset kommer totalt hamna under miljonen i inköp med alla skatter mm.

Rådgivarens svar

2020-05-13

Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Jag hoppas jag tolkar din fråga rätt om jag tolkar det som att ni inte köpt huset än men att ni planerar att göra det och inte har bestämt helt hur ägandet ska fördelas och vem som ska äga vad. 

Fritidsfastigheter i samboförhållanden

Är man sambos kan man skriva ett samboavtal där man kommer överens om hur egendomen ska fördelas vid en eventuell separation. Man kan i samboavtal även avtala bort rätten att påkalla bodelning (9 § sambolagen, SambL). Har man inget samboavtal och man separerar som sambos har man rätt att påkalla bodelning som då sker enligt reglerna i sambolagen. Vid bodelning delar man endast lika på samboegendom (8 § SambL), dvs sambornas gemensamma bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning (3 § SambL). Det är bra att veta att fritidsfastigheter som regel inte ingår i en bodelning eftersom man inte ska bodela sådan egendom som används huvudsakligen till fritidsändamål (7 § SambL). Det här betyder att den sambon som inte äger en del i fritidsfastigheten som utgångspunkt heller inte kommer att ha rätt till delar av dess värde vid en bodelning.

Att äga fritidshus som aktiebolag

Jag har inte hittat något som säger att ett aktiebolag och en privatperson inte kan äga en fastighet tillsammans. Däremot måste man tänka på skatterättsliga konsekvenser om man vill köpa fritidshus på bolaget. Man kan nämligen bli förmånsbeskattad för detta om inte fritidshuset används som en del i bolagets verksamhet. För att undvika förmånsbeskattning måste man betala marknadsmässig hyra för nyttjande av fritidshuset till bolaget. Till detta räknas ibland även kostnader för sophämtning etc. 

Bankens synvinkel

Jag antar att din fråga om banken gäller lån. Tar man ett företagslån är det i och för sig aktiebolaget som egen juridisk person som är ansvarigt för lånet. Om banken skulle anse att bolaget utifrån bolagets finanser, möjlighet att ställa säkerhet, om det är nystartat eller väletablerat mm. inte är återbetalningsdugligt kan man behöva hitta någon som går i borgen för aktiebolagets lån och därmed riskerar att bli personligt återbetalningsskyldig för bolagets lån. Borgensmannen kan vara aktieägaren själv eller någon annan, och denna person måste vara kreditvärdig. Tar man lån som privatperson krävs också kreditvärdighet. Om det är lättare eller svårare att ta lån på aktiebolaget än som privatperson varierar alltså väldigt mycket i det enskilda fallet.

Sammanfattning

Fritidshus ingår alltså som regel inte i en bodelning. Om man ska lägga ner pengar på huset kan det alltså vara bra att gardera sig genom att ha ägande i egendomen. Ett fritidshusägande genom ens eget bolag utlösa skatterättsliga följder med risk för förmånsbeskattning. Däremot borde det i och för sig vara möjligt att äga ett hus aktiebolag tillsammans med privatperson. Gällande lånet har jag svårt att säga om det är lättare eller svårare att ta lån på aktiebolaget eftersom jag inte har tillräckligt med info.

Råd för vad ni kan göra nu

Ni kan alltid vända er till Skatteverket för råd i beskattningsfrågorna. Anågende lånet tror jag att ni måste prata med banken om hur det är möjligt för er att lägga upp lånet. Det kan vara bra att ta vidare hjälp av en jurist som kan se över alla era alternativ mer konkret. Jag skulle i sådana fall rekommendera er att ta kontakt med Familjens Jurist som kan hjälpa er med skatterättsliga frågor. Familjens Jurist har även lång erfarenhet av den juridik som rör samboförhållanden. 

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Undrar du över något annat kan du alltid ta kontakt med Fråga Juristen igen.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden