Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Ägande av egendom tillsammans som ena ägaren använder som bostad

Hej
Mitt ex o jag äger en husvagn tillsamman och har betalat lika mycket. Eftersom jag har flyttat till en ny adress så får jag inte vara på campingen enl deras regler, bara mitt ex.
Vi har beslutat för att sälja den men inte lyckats. Har bett mitt ex om att flytta vagnen så vi båda kan nyttja den, men han vägrar.
Har erbjudit att han kan lösa ut mig men han vägrar och jag har erbjudit mig att lösa ut honom men han godtar inte summan. Jag vill kunna tillbringa min semester i husvagnen men han vägrar. Har han rätt att vägra mig det då jag äger halva husvagnen?

Rådgivarens svar

2020-07-18

Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Jag hoppas jag tolkar frågan rätt om jag läser det som att ditt ex är bosatt i husvagnen. Jag vet heller inte utifrån frågan om det varit aktuellt med en bodelning när ert förhållande upphörde, så jag kommer att svara på frågan utifrån vad som generellt gäller när man äger egendom tillsammans.

Hemfridsbrott och egenmäktigt förfarande

Om man går in olovligen i någons bostad eller stannar kvar där trots att man blir ombedd att gå kan man ha gjort sig skyldig till hemfridsbrott (4 kap. 6 § 1 st. brottsbalken, BrB). Det här betyder att äger man en husvagn tillsammans måste den delägare som bor i husvagnen ge den andra delägaren tillåtelse vistas i husvagnen för att denna inte ska riskera att göra sig skyldig till hemfridsbrott. Däremot kan den delägare som bor i husvagnen och vägrar ge den andra delägaren möjlighet att använda husvagnen eventuellt göra sig skyldig till brottet egenmäktigt förfarande (8 kap. 8 § BrB). Man kan nämligen eventuellt anse att den andra delägaren genom den första delägarens vägran "rubbas i sin besittning" till husvagnen, alltså inte får chans att använda den.

Att äga egendom tillsammans när man inte kommer överens

Äger man egendom tillsammans och inte har kommit överens om annat genom ett så kallat samäganderättsavtal gäller samäganderättslagen på delägarskapet. Jag utgår i det här fallet från att det inte finns ett sådant avtal. Enligt samäganderättslagen äger varje delägare en andel i egendomen. Utgångspunkten är att alla delägare äger lika stor del, om inte annat kan visas (1 §). För att sälja egendomen i dess helhet måste delägarna vara överens. Däremot har varje delägare möjlighet att sälja sin egen andel till någon utomstående utan andra delägarens tillåtelse (2 §). Kan delägarna inte komma överens med varandra om hur egendomen ska skötas kan man antingen begära att få en god man utsedd av tingsrätten. Den gode mannen kan då hantera godsets förvaltning och bestämma hur egendomen får nyttjas (3 §). Varje delägare har också möjlighet att begära hos tingsrätten att egendomen i dess helhet ska säljas på offentlig auktion (6 §). Om tingsrätten godkänner detta utses en förvaltare som ska sköta försäljningen (8 §). Delägarna kan även ansöka hos tingsrätten om att tingsrätten ska sätta ett minimipris, under vilket egendomen inte får säljas (9 §).

Sammanfattning och råd

Genom att vägra dig möjlighet att använda husvagnen som du är delägare till kan ditt ex eventuellt göra sig skyldig till brottet egenmäktigt förfarande. Du kan alltså överväga om du vill göra en polisanmälan. Du kan däremot inte gå in i husvagnen hur som helst om det är ditt ex bostad (om jag tolkat det du berättar rätt) utan hans tillåtelse, annars riskerar du att göra dig skyldig till hemfridsbrott.

Om du kan tänka dig att inte äga husvagnen kan du sälja din andel av husvagnen till någon annan, eftersom du inte behöver ditt ex godkännande för att sälja endast din andel. Du kan också överväga att ansöka hos tingsrätten om att husvagnen i dess helhet ska säljas på offentlig auktion. Det finns i och för sig möjlighet att ansöka om en god man som ska sköta åtgärder kring husvagnen åt er, men det blir en mer kostsam lösning eftersom den som utses till god man ofta är jurist/advokat.

Äger man egendom tillsammans kan det vara bra att man tillsammans upprättar ett samäganderättsavtal. Där kan man exempelvis bestämma hur egendomen får säljas, hur den ska skötas ekonomiskt och vem som får nyttja den. Om det här känns aktuellt kan man få hjälp att upprätta samäganderättsavtal hos Familjens Jurist.

Annars hoppas jag att du har fått svar på din fråga! Om du har några fler funderingar i framtiden kan du alltid höra av dig till Fråga Juristen igen.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden