Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Äga bostadsrätt utan att bo i den

Kan jag deläga en bostadsrätt om jag bor i första hand i en hyresrätt?

Rådgivarens svar

2018-02-10

Hej, och stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan kommer en kort redogörelse för vad som gäller.

Det är möjligt att äga eller samäga en bostadsrätt, även om ägaren inte bor i den. Det är således möjligt att bo i en hyresrätt och samtidigt äga en bostadsrätt. Det finns däremot en del begränsningar i bostadsrättslagen för hur en bostadsrätt får användas, vilka alltid bör iakttas.

Av 7 kap. 6 § BrL framgår att lägenheten inte får användas för annat ändamål än det avsedda. Om det är en bostadsrätt för bostadsändamål får den exempelvis inte användas som kontor. Vidare följer av 7 kap. 8 § BrL att bostadsrättshavaren inte får inrymma utomstående personer i lägenheten om det kan medföra men för föreningen eller någon annan medlem i föreningen.  Detta innebär att om ägarens avsikt är att någon annan ska bo i lägenheten så bär denne ett ansvar att se till att inte det inte drabbar föreningen och dess medlemmar menligt.

Om ägaren har tänkt upplåta lägenheten i andra hand behöver denne samtycke från föreningens styrelse och om styrelsen vägrar kan ägaren ansöka om tillstånd hos hyresnämnden. Tillstånd beviljas i de fall ägaren har skäl för att upplåta lägenheten och föreningen inte har befogad anledning att vägra (se 7:10-11 BrL)

Det kan även noteras att en bostadsrättshavare även har en skyldighet att hålla lägenheten i gott skick, även om denne inte bor i lägenheten (se 7:12 BrL).

Hoppas att du fått svar på din fråga. Om du skulle behöva ytterligare upplysningar eller hjälp är du välkommen att återkomma till oss via kommentarsfältet eller boka tid hos en av våra familjejurister.

 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden