Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Äga bostadsrätt tillsammans, krävs intyg?

Hej!
Jag har köpt lägenhet och ska skriva kontakt om en månad. Jag bad om att min mamma skulle stå på mitt kontrakt och äga 1/10 av lägenheten. Min bankman rekommenderade mig därför att jag skulle höra mig för med en jurist om det kanske behövs något slags intyg så att det inte uppstår problem om min mamma skulle gå bort. Att jag då skulle blir tvungen att göra mig av med lägenheten eller något liknande.
Att nämna är även att jag står som ägare av 1/10 på min mammas lägenhet. Behöver jag något intyg för detta med? Mäklaren som skötte mammas lägenhet rekommenderade att vi skulle ha det så här för att både skulle ha rätten till att bo i lägenheten. 
Tack så mkt för hjälpen!

Rådgivarens svar

2018-03-09

Hej!

Tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga!
Jag förutsätter att det rör sig om köp av en bostadsrätt. Regler om köp av bostadsrätt återfinns i bostadsrättslagen (BRL), och köplagen (KöpL).

För att få bostadsrätt i en lägenhet krävs medlemskap i bostadsrättsförening (1 kap 3 § 1 st. BRL). Det är fullt möjligt att köpa en bostadsrätt och äga den gemensamt. Det kallas att man innehar bostadsrätten med samäganderätt. Hur stor del av lägenheten respektive part äger spelar ingen roll, utan det kan delas upp på olika sätt – exempelvis ”50/50”, eller som i ditt fall ”90/10”. Det krävs inget särskilt intyg för detta. Gentemot föreningen kommer du och din mamma att betraktas som en enda medlem i föreningen. Genom att köpa en bostadsrätt blir man egentligen inte ägare av själva
lägenheten, utan av en andel i bostadsrättsföreningen. Värt att tänka på är att dina skyldigheter gentemot föreningen, till exempel att betala månadsavgift, är desamma oavsett storleken på din andel. Du blir inte tvungen att göra dig av med lägenheten om din mamma skulle gå bort. Du kommer fortfarande att vara medlem i föreningen eftersom ni hela tiden har betraktats som en och samma medlem.

När man köper en bostadsrätt är huvudregeln att bostadsrättsföreningen inte kan vägra köparen medlemskap i föreningen om köparen uppfyller kraven i föreningens stadgar, och det inte finns några andra skäl för att motsätta sig medlemskap (2 kap 3 §  BRL). Däremot har föreningen rätt att
motsätta sig att någon som har köpt en andel i en bostadsrätt (t.ex. en tiondel) blir medlem i föreningen (2 kap 6 § BRL). Det är alltså upp till föreningen att bestämma om den vill godta dig och din mamma som medlemmar. Det kan också finnas regler om köp av en andel i en bostadsrätt i föreningens stadgar. Om det står i stadgarna att det är möjligt att förvärva en andel i en bostadsrätt får inte föreningen vägra någon medlemskap av det skälet. Det är ett krav att den som erhåller bostadsrätten är eller blir medlem i föreningen för att
bostadsrätten ska få utnyttjas (6 kap 1 § 1 st. BRL), annars är överlåtelsen ogiltig (6 kap 5 § 1 st. BRL).

Om du och din mamma köper lägenheten tillsammans och gemensamt undertecknar köpehandlingen behövs alltså inget särskilt intyg, eftersom det föreligger skriftligt formkrav vid köp
av bostadsrätt (6 kap 4  § 1 st. BRL). Om det däremot enbart är du själv som står som köpare av lägenheten finns det skäl att fundera på hur förhållandet mellan dig och din mamma ska regleras.

Om din mamma skulle gå bort är det möjligt att du ärver hennes andel av bostadsrätten, men det beror förstås på hur er familjesituation ser ut. Vill man försäkra sig om vem som ska ärva andelen är det bäst att göra det genom ett testamente. Du kommer i vilket fall som helst inte behöva göra dig av med lägenheten, då din ställning som ägare och medlem i bostadsrättsföreningen inte påverkas
av din mors eventuella bortgång

Sammanfattningsvis är bostadsrättsföreningens inställning till upplägget avgörande. Föreningens samtycke krävs såväl till medlemskap i föreningen (vilket är ett krav för att inneha bostadsrätt), som att överlåta en andel i bostadsrätten. Om ni köper bostadsrätten gemensamt behövs i förhållande till
föreningen inga särskilda intyg. Ni innehar i så fall bostadsrätten med samäganderätt. Vad som händer vid en eventuell bortgång regleras bäst genom ett testamente.

Jag hoppas att detta besvarade dina frågor. Ta gärna kontakt med Familjens Jurist om det är något ytterligare som du behöver hjälp med.

Med vänlig hälsning.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden