Hoppa till innehållet
Köpa, hyra ut & sälja

Vad händer om hyresgästen inte betalar hyran i tid?

Hej jag undrar om hyresvärden bara kan avhysa en från lägenheten om man är lite sen med att betala in hyran måste dom först inte skicka påminnelse innan dom vräker en.

Rådgivarens svar

2020-05-14

Hej! Stort tack för att du ställer din fråga till Fråga Juristen. Nedan följer en redogörelse kring vad en hyresvärd får göra om en hyresgäst inte betalar hyran i tid. I mitt svar utgår jag från att lägenheten i din situation är en bostadslägenhet och inte en lokal. Skulle din fråga röra en lokal skiljer sig bestämmelserna något, men är överlag lika. Ställ gärna en ny fråga till oss om lägenheten är en lokal så besvarar vi frågan utifrån de förutsättningarna. 

Om hyran inte betalas i tid
Bestämmelser kring förhållanden mellan en hyresvärd och en hyresgäst finns i 12 kap. jordabalken. Om hyresgästen dröjer med att betala hyran mer än en vecka är hyresrätten förverkad och hyresvärden får då säga upp avtalet till omedelbart upphörande oavsett om hyrestiden är bestämd eller obestämd, 12 kap. 42 § 1.p jordabalken. Om hyresvärden på denna grund säger upp avtalet upphör hyresavtalet att gälla genast. Betalar hyresgästen dock hyran innan hyresvärden säger upp hyresavtalet är hyresgästen inte skyldig att lämna sin bostad, 12 kap. 43 § 1.st jordabalken. Hyresgästen kan alltså inte skiljas från lägenheten om rättelse vidtas innan hyresvärden hinner säga upp avtalet. 

Om hyresvärden har sagt upp avtalet med anledning av den försenade hyresbetalningen kan lägenheten återvinnas om hyresgästen betalar eller om hyran deponeras hos Länsstyrelsen, 12 kap. 44 § jordabalken. Hyresgästen måste dock inom tre veckor betala hyran för att hyresgästen ska kunna återfå lägenheten. Tiden börjar löpa från att uppsägningen har mottagits och hyresgästen däri har blivit underrättad om hur han eller hon har möjlighet att få tillbaka hyresrätten. Hyresvärden har även skyldighet att meddela socialnämnden i kommunen där lägenheten är belägen om uppsägningen och anledningen till denna innan tre veckors fristen börjar löpa. Anledningen till varför socialnämnden ska underrättas är för att kommunen har möjlighet att betala en förfallen hyra för att på så sätt undvika att människor riskerar att bli bostadslösa. Hyresgästen får inte skiljas från lägenheten om socialnämnden tar på sig betalningsansvaret för hyran, 12 kap. 44 § 4.st jordabalken. 

Vad gäller i ditt fall? 
Hyresvärden har i ditt fall alltså en rätt att omedelbart säga upp avtalet om betalning av hyran är mer än en vecka försenad. Avtalet upphör därmed att gälla genast oavsett hyrestidens längd. Om du däremot betalar hyran innan hyresvärden hinner säga upp avtalet är du inte skyldig att lämna din bostad. Har hyresvärden redan sagt upp avtalet, innan du hinner betala, har du istället möjlighet att återvinna lägenheten. Detta sker genom att du betalar hyran eller att socialnämnden erbjuder sig att betala hyran. Observera att betalningen måste ske inom tre veckor från att uppsägningen skedde.

Vill du ha ytterligare rådgivning i din fråga hjälper gärna Familjens Jurist dig. Här kan du boka en tid med en jurist. 

Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga. Har du ytterligare frågor är du varmt välkommen att ställa dem till oss. 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden