Hoppa till innehållet
Köpa, hyra ut & sälja

Muntliga avtal är bindande

Hej
Min nuvarande arbetsgivare vill inte känna till ett avtal jag gjort med min förra arbetsgivare då detta avtal gjorts muntligen. Min dåvarande arbetsgivare kan intyga att detta gäller. (Min förra arbetsgivare har slutat) hur går jag vidare för att få ut det jag ska ha och kunna bevisa detta om det nu inte finns dokumenterat?

Rådgivarens svar

2018-05-24

Hej,

Tack för att du vänder dig till Fråga juristen med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur du kan gå vidare i din situation.

Muntliga avtal
Regler om avtal hittar du i avtalslagen. I 1 kap. regleras slutande av avtal, och det uppställs inte något krav på att ett avtal måste vara skriftligt (utom i vissa undantagsfall som inte är aktuella här). Med andra ord är ett avtal precis lika giltigt om det ingås muntligt, som om det ingås skriftligt.

Det som kan orsaka problem vid muntliga avtal är att de ibland är svåra att bevisa och ord-mot-ord-situationer kan uppstå. Den part som hävdar att det finns ett muntligt avtal är också den som ska bevisa att ett sådant avtal ingåtts.

Hur kan du gå vidare i din situation?
Jag rekommenderar att du pratar med din nuvarande arbetsgivare igen och förtydligar att muntliga avtal är lika juridiskt bindande som skriftliga avtal. Det bästa vore om du på något vis kan bevisa avtalet, kanske genom mail, sms eller annat som kan bekräfta er överenskommelse?

Om det inte är tillräckligt att prata med arbetsgivaren igen kan du kontakta en jurist som i sin tur kan sköta kontakten med arbetsgivaren. Ofta kan det leda till att den andra parten förstår allvaret i situationen och blir villig att reda ut problemet. Den sista utvägen är att gå till domstol, men kom då ihåg att det fortfarande är du som måste bevisa att avtalet finns!

Om du skulle behöva ytterligare hjälp med den här frågan och vill komma i kontakt med en jurist, är du varmt välkommen att kontakta någon av våra jurister genom att klicka här!

Med vänlig hälsning,
Beatrice

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden