Hoppa till innehållet
Flytta isär, skilja sig & separera

Uppsägningstid då sambo säger upp del av hyreskontraktet

Jag och min sambo ska separera och vi båda står på hyreskontraktet. Jag vill inte bo kvar i vår gemensamma lägenhet och letar andra lägenheter. Jag vill därför säga upp mig från hyreskontraktet. Min fråga är: Har jag uppsägningstid och är jag skyldig att betala hyran under denna tid?

Rådgivarens svar

2021-06-28

Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga!

Din fråga aktualiserar bestämmelser som finns i Sambolagen (SamboL) och 12 kap. jordabalken (JB). Jag kommer därför att redogöra för vad lagen säger om upphörande av samboskap i förhållande till hyresrätt, och sedan ge en rekommendation utifrån din fråga.

Upphörande av samboskap

Enligt 2 § SamboL upphör ett samboförhållande då samborna flyttar isär. Bodelning av samboegendom kan ske om någon av samborna begär det. Detta ska begäras inom ett år efter samboförhållandets upphörande, enligt 8 § SamboL.

Det följer av 3 § SamboL att sambors gemensamma bostad utgör samboegendom om den har införskaffats för gemensam användning. En hyresrätt som någon eller båda samborna innehar utgör gemensam bostad, enligt 7 § SamboL.

Enligt 16 § st. 2 SamboL är det den som bäst behöver bostaden som ska få den på sin lott vid bodelningen. Normalt sett anses hyresrätter inte ha ett ekonomiskt värde vilket innebär att den som vid bodelning för hyresrätten på sin lott inte blir ersättningsskyldig till den andre. 

Uppsägning av gemensam hyresrätt

Enligt 23 § SamboL krävs den andra sambons samtycke för att säga upp en hyresrätt som utgör den gemensamma bostaden. När båda sambor har stått på hyreskontraktet till bostaden och den ena flyttar ut, ska den som flyttar säga upp sin del av kontraktet. Sambon som önskar bo kvar har rätt att att bo kvar i hyresrätten om hyresvärden skäligen kan nöja sig med denne som hyresgäst, enligt 12 kap. 47 § JB.

Om hyresvärden godkänner att den kvarvarande sambon står kvar som ensam hyresgäst innebär det att det gemensamma hyreskontraktet sägs upp och ett nytt tecknas med den kvarvarande hyresgästen. Sambon som säger upp sin del av hyreskontraktet behöver därför beakta uppsägningstiden enligt avtalet. Denne är även skyldig att betala hyra under uppsägningstiden och ansvarig för lägenheten.

Sammanfattning och rådgivning

Eftersom ni båda står på hyreskontraktet förstår jag det som att hyresrätten har förvärvats för att utgöra er gemensamma bostad. Det innebär att om någon av er begär bodelning ska hyresrätten ingå då den är samboegendom. Om bostaden utgör samboegendom innebär också att det krävs den andre sambons samtycke för att säga upp hyreskontraktet.

Det är möjligt för dig att säga upp din del av hyreskontraktet och att din f.d sambo står kvar som ensam hyresgäst om hyresvärdens godkänner det. Det innebär också att ert gemensamma hyreskontrakt sägs upp och att ett nytt hyreskontrakt tecknas med din f.d sambo. Eftersom din uppsägning av kontraktet blir en uppsägning av det gemensamma kontraktet, är du skyldig att beakta uppsägningstiden enligt avtalet och betala hyra för den tiden.

Jag hoppas att mitt svar gav vägledning i din fråga. Om du vill läsa mer om bodelning vid samboskap kan du läsa mer här. Det finns även många kunniga jurister som kan hjälpa till vid ett eventuellt förfarande, du är varmt välkommen att kontakta oss vid behov.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden