Hoppa till innehållet
Familj & barn

Vårdnad

Mitt ex och jag har delad vårdnad av vår 3 åring och har haft honom varannan vecka sedan vi gick isär. Nu har hon vägrat lämna ifrån sig honom till mig och jag får inte träffa honom. Hon menar att mitt hem är en osäker miljö för att jag är nationalsocialist och även att jag medvetet ska ha lärt min son säga "sieg heil" vilket jag menar på är något han snappat upp själv genom vad jag lyssnat på för musik. Å andra sidan har hon skrivit på folkbokföringen av vår son hos mig två gånger trots att hon då vetat att jag är nationalsocialist. Nu stämmer hon mig om vårdnaden.

Så jag har två frågor. Kommer hon troligen att vinna detta fallet?
Och hur länge måste jag vänta innan jag kan stämma henne för egenmäktighet av barn?

Rådgivarens svar

2017-11-25

Hej,

Tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga, nedan följer en redogörelse för vad som gäller och hur ni kan gå vidare.

Jag har uppfattat din fråga som att du vill vad för chanser din före detta partner har att få vårdnaden om ert barn samt när du kan stämma för egenmäktighet av barn.

Hur dömer domstolen i vårdnadsmål?

Då domstolen dömer i vårdnadsmål tar de hänsyn till en mängd omständigheter, inte bara vem du är och hur din hemmiljö ser ut utan även din före detta partner och dennes hemmiljö. Utifrån omständigheterna i din fråga är det omöjligt att säga hur en domstol kommer döma men jag nämner domstolens utgångspunkt. Domstolens bedömning grundar sig i att vårdnaden om barnet ska vara till barnets bästa, enligt 6 kap. 2a § Föräldrabalk (1949:381) (FB), antingen att det är gensamvårdnad eller ensamvårdnad. En utgångspunkt är att barnet har rätt till omvårdnad, trygghet och god fostran 6 kap. 1 § FB. Vidare värderas stabilitet och kontinuitet.

Vad gäller vid brottet egenmäktighet barn?

Egenmäktighet med barn regleras i 7 kap. 4 § Brottsbalk. Ingen specifik tidsgräns nämns men undanhållandet av barnet ska ha avsikten att skilja vårdnadshavaren från vårdnaden och ska även ha gjorts under sådana former som kan avse att hålla barnet avskilt från vårdnadshavarens rätt till vårdnad. Undanhållandet ska ha varit varaktigt. Att t ex inte överlämna barnet i avtalad tid är således inte egenmäktighet med barn, syftet har då inte varite att avskilja barnen från vårdnaden. Brottet är således ett brott som kränker en förälders rätt att utöva vårdnaden.

Hur kan du gå vidare?

Då din före detta partner har stämt dig om vårdnaden rekommenderar jag dig att ta kontakt med en av våra jurister. Via länken nedan är du välkommen att boka ett första med en av våra jurister.

https://juridiktillalla.se/vara-tjanster#!#bokatid

 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden