Hoppa till innehållet
Familj & barn

Vad gör man när den andra föräldern vägrar samarbeta i frågor som rör barnen?

Min exfru vägrar samarbeta och tackar nej till inbjudningar till samarbetssamtal från familjerätten. På samtal med medlarna hösten 2020 när vi skulle enligt domstolsbeslut mötas och komma överens om fortsatt umgänge sa hon direkt när hon kom att hon endast hade 20 min, sen gick hon därifrån. Utan att vilja samarbeta något eller komma överens.
Hon är endast samarbetsvillig om det är på hennes villkor, annars sätter hon sig på tvären och skriker på mig framför barnen. Jag har flera inspelningar på detta.

Vi har inget umgängesavtal som gäller sen v 32 2020 men hon vägrar släppa 2-2-3 umgänget. Hon har dessutom sagt att hon inte kan vara ifrån barnen en vecka i taget (alltså det är hennes eget behov som styr hennes val, inte barnens).
För barnens bästa behöver vi ändra till varannan vecka asap då det blir hackigt och otryggt för barnen att byta säng och behöva säga hejdå så ofta.
Vi har ett domstolsavtal som gäller ang hur loven ska se ut, trots detta vill hon inte följa detta i sommar då hon tycker det är för jobbigt att vara ifrån barnen 2 veckor i taget.

Förra påsken kom vi överens att byta påsk med varandra pga omständigheter (detta finns på skriftlig smskonversation) då jag hade förlorat lgh i rätten och hon fått kvarsittningsrätt. Pga corona hade jag inte möjlighet att ha barnen hos min mamma och hade heller inte fått tillgång till mitt andrahandsboende. Idag beter hon sig som det är grundlösa påhopp, att hon inte känner sig vid något byte, trots att det finns på skrift.
Hon är oregerlig.

Hon anmäler själv också skolval utan att vara överens med mig, hon kör sitt race trots vi har gemensam vårdnad. Hon väljer skola som är bekvämast för henne i avstånd.

Jag måste ha hjälp med att samarbeta då det i 2 års tid nu varit och är fortfarande helt omöjligt att ha med henne att göra. Vi behöver ha ett juridiskt bindande avtal ang umgänge samt kommunikation, ekonomi och allt som har med barnen att göra. Ibland kan hon ringa och sms:a 20 ggr per dag om hon blir irriterad på något. Detta är outhärdligt och terror. Jag har funderat på att byta telefon men kan inte det pga jag måste kunna bli nådd ang barnen.

Det är mitt högsta prio att barnen ska få det så bra som möjligt och att växelvis boende med byte på måndagar på förskolan sker snarast. Barnen är 4 och 6 år.

Rådgivarens svar

2021-02-17

Hej och stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för generella regler på området som följs av en rekommendation. Bestämmelser som är relevanta för situationen du beskriver finns i föräldrabalken (FB)

Principen om barnets bästa
Jag vill börja med att uppmärksamma barnets bästa som du nämner i slutet på din fråga. Det är en viktig princip som innebär att barnets bästa alltid ska vara avgörande i frågor om vårdnad, boende och umgänge. Principen finns reglerad i 6 kap. 2 a § FB. Bedömningen av vad som är barnets bästa ska göras i varje fall med beaktande av omständigheterna i just det fallet. Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet skall det fästas avseende särskilt vid risken för övergrepp, att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa samt vid barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna.

Gemensam vårdnad
Enligt 6 kap. 11 § FB är det barnets vårdnadshavare som har rätt och skyldighet att bestämma över barnets personliga angelägenheter. I takt med barnets stigande ålder och utveckling ska allt mer hänsyn tas till barnets önskemål och synpunkter. När vårdnaden är gemensam gäller rätten och skyldigheten för dem tillsammans, detta enligt 6 kap. 13 § FB. Därför ska beslut som exempelvis skolgång tas av er vårdnadshavare tillsammans och det är alltså inte möjligt för barnens mamma att ensam besluta om det. 

Barnets boende
En av de sakerna du skriver att du vill ha ett avtal angående är barnens boende. Om föräldrarna inte kan komma överens om barnets boende kan domstolen besluta om vem av föräldrarna barnet ska bo hos enligt 6 kap. 14 a § FB. Eftersom ni har gemensam vårdnad är det möjligt för domstolen att besluta om växelvist boende, men bara om den anser att det är det bästa för barnen i just er situation. Eftersom ni har gemensam vårdnad kan ni även på egen hand träffa avtal om barnens boende enligt paragrafens andra stycke, men eftersom du skriver i din fråga att barnens mamma vägrar samarbeta låter det som att det kan bli svårt att avtala om boende helt på egen hand. 

Umgänge
Om det är så att barnen bara bor med den ena föräldern har de rätt till umgänge med den förälder de inte bor hos. Det står i 6 kap. 15 § FB. Även detta är något som en domstol kan besluta om ifall föräldern som vill träffa barnet eller socialnämnden för talan om det, detta enligt 6 kap. 15 a § FB. Observera att dessa paragrafer som sagt är avsedda för när barnen endast bor hos den ena föräldern. 

Hjälp med att träffa avtal om vårdnad, boende och umgänge
Enligt 6 kap. 17 a § FB ska föräldrar få hjälp att träffa avtal om vårdnad, boende och umgänge. Det är kommunen som ska hjälpa till i dessa lägen och socialnämnden ska se till att dessa frågor blir tillräckligt utredda. I din fråga nämner du samarbetssamtal och medling vilket det verkar som att ni provat. Jag tolkar din fråga som att du vill att du och barnens mamma ska fortsätta ha gemensam vårdnad av barnen. Jag vill dock även nämna möjligheten för domstol att ändra i vårdnaden om någon av föräldrarna vill det, se 6 kap. 4 § FB. Vid bedömningen av om vårdnaden ska vara ensam eller gemensam ska domstolen nämligen fästa särskilt avseende vid föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet. Jag kan dock inte ge ett garanterat svar på hur frågan skulle bedömas i ert fall då det är upp till domstolen att bedöma.  

Rekommendation
Ovan har jag gått igenom några av de sätt föräldrar kan få hjälp att besluta i frågor kring barnen enligt FB. Av din fråga verkar det som att samarbetsproblemen är stora i ert fall, och jag tolkar det som att varken samarbetssamtal eller medling gett resultat. Därför är min rekommendation att du tar kontakt med en jurist från Familjens jurist som kan se över er situation mer noggrannt. De erbjuder rådgivning både före och efter samarbetssamtal, och om en juridisk process blir aktuell finns möjligheten för dem att ställa upp som ombud. I övrigt är de mycket kunniga och erfarna inom sådana här frågor, så jag rekommenderar som sagt att kontakta dem för vidare vägledning om hur du bör gå tillväga. Du kan boka en tid för telefon- eller onlinemöte på deras hemsida. 

Jag hoppas ändå att mitt svar kan vara till hjälp. Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att återkomma med en ny fråga till Fråga Juristen.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden