Hoppa till innehållet
Familj & barn

Underhållsbidrag

Hej min dotter bor hos sin pappa och jag betalar ett underhåll,vi delar på hennes nya telefon som vi kommit överens om så i slutändan så får han 1743kr när telefonen är avdragen,men han köper inga kläder osv utan han menar att hon ska göra det för sitt studiebidrag och i slutändan så blir det att hon behöver både pengar till mat och kontaktar mig när hon ej har skor,byxor,jacka,min fråga är ska jag både betala kläder,mat och pengar till nöjen och han ska inte ge henne något av pengarna jag ger honom till underhåll,vissa månader har det blivit upp till 3000kr med underhållet inräknat

Rådgivarens svar

2020-04-04

Hej och stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller.

Underhållsskyldighet och underhållsbidrag

Regler om underhållsskyldighet för föräldrar finns i föräldrabalken. Föräldrar är skyldiga att utge underhåll till sitt barn efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga, enligt föräldrabalken 7 kap. 1 §. När föräldrarnas underhållsskyldighet bestäms ska hänsyn tas till barnets egna inkomster och tillgångar samt till barnets sociala förmåner. Underhållskyldigheten upphör när barnet blir 18 år, eller om barnet fortfarande går i skolan, senast 21 år.

Föräldern som inte varaktigt bor med barnet fullgör sin underhållsskyldighet genom att betala ett underhållsbidrag till barnet, enligt föräldrabalken 7 kap. 2 §. Underhållsbidrag fastställs genom dom eller avtal.

Barnets behov

Vid beräkning av barnets behov utgår man från schabloner för vad ett barn i en viss ålder kostar. Schablonerna är beräknade på prisbasbeloppet (ca 3940 per månad). Om barnet är 13 år eller äldre är schablonen 95% av prisbasbeloppet. Sociala förmåner som barnbidrag och studiebidrag räknas sedan bort från barnets behov. Har barnet en egen inkomst tas hänsyn till detta. Hänsyn tas även till barnets individuella förhållanden som kan göra att barnet behöver högre underhåll än som följer av schablonerna.

Föräldrarnas förmåga

Vid bedömning av föräldrarnas förmåga så utgår man från föräldrarnas inkomst. Båda ska betala efter sin förmåga. Vid beräkning av underhållsbidrag får föräldern undanta ett belopp för egna vanliga levnadskostnader och ett belopp för skälig bostadskostnad från inkomsten, enligt föräldrabalken 7 kap. 3 §. Levnadskostnaden beräknas som 120 % av prisbasbeloppet. På Försäkringskassans hemsida finns ett beräkningsverktyg som man kan använda för en uppskattning av ett rättvist underhållsbidrag.

Er situation

Underhållsbidrag kan fastställas genom avtal. Har ni kommit överens om vilket underhållsbidrag du ska betala så har ni träffat ett avtal om detta. Underhållsbidraget som du betalar till föräldern som barnet bor hos ska gå till att tillgodose barnets behov. Att studiebidraget räknas av vid beräkningen av barnets behov innebär att underhållsbidraget utgör en summa som barnet är i behov av utöver studiebidraget. Det innebär dock inte att pengarna i sig måste gå direkt till barnet. Det kan röra sig om att tillgodose barnets behov genom köp av mat, hygienartiklar, kläder, mobiltelefon o.s.v. Om du betalar ett skäligt underhållsbidrag har du inte någon inte någon juridisk skyldighet att betala mer utöver detta.

Jag hoppas du känner att du har fått svar på din fråga! Uppkommer ytterligare funderingar så får du gärna återkomma till oss på Fråga Juristen med en ny fråga eller kontakta någon av våra jurister på Familjens Jurist.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden