Hoppa till innehållet
Familj & barn

Underhållsbidrag, underhållsstöd och bostadstillägg

Jag är skild sedan 6 år. Har en son tilsammans med exfrun,han är 15 år nu och har bott varannan vecka hos oss sedan skilsmässan. Var och en har hitills haft sin ekonomi och allt har fungerat jättebra på det viset. Nu har dock jag nått pensionsåldern och därmed väsentligt lägre inkomst.
Jag är fortfarande ensamstående och bor i en hyresrätt på 3 rum o kök som jag tycker jag behöver för att sonen ska ha eget rum när han bor hos mig.
Min exfru som fortfarande har många år kvar till pension är sambo m ny man och har en arbetsinkomst som är dubbelt så hög som min pension.
Min fråga är om jag kan yrka på att hon ska ersätta mig för ex vis del av mina hyreskostnader och andra extrakostnader jag har pga att sonen bor hos mig.
 

Rådgivarens svar

2017-12-25

Hej!

Tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga!

Din fråga rör rätt till underhållsbidrag och andra möjligheter till ekonomiskt stöd. Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller.

Underhållsbidrag
Regler om underhållsbidrag hittar du i 7 kap föräldrabalken. Underhållsbidrag ska som regel betalas av en förälder som inte varaktigt bor tillsammans med barnet, se 7 kap 2 § föräldrabalken. När barnet bor ungefär lika mycket hos båda föräldrar föreligger ett växelvist boende. I vanliga fall behöver en förälder inte betala underhållsbidrag till den andra föräldern vid växelvist boende. Men, om en förälder har mycket högre inkomst än den andra kan dock den föräldern undantagsvis behöva betala underhållsbidrag trots att ett växelvist boende föreligger. Underhållsbidraget bestäms med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga, se 7 kap 1 § föräldrabalken. Barnets behov är hur mycket barnet kostar varje månad, t.ex. kostnader för mat, hygien, fritidsaktiviteter, busskort och barnomsorg.

Du skriver att er son bor hos dig varannan vecka, därmed föreligger ett växelvist boende. Den andra föräldern är då endast i undantagsfall skyldig att betala underhåll. Du skriver att din exfru har dubbelt så hög inkomst som dig, detta kan betyda att du har rätt till underhållsbidrag. Om du och din exfru kommer överens kan ni själva eller med hjälp av Familjerätten på kommunen upprätta ett avtal om underhållsbidrag. Om ni inte kommer överens måste du ta saken vidare till domstol. Läs mer om hur du gör i domstol här.

Underhållsstöd
Om den andra föräldern inte betalar eller betalar för lite underhållsbidrag kan du istället ansöka om underhållsstöd hos Försäkringskassan. Du kan ha rätt till underhållstöd vid växelvist boende om:

  • barnet är folkbokfört hos en av föräldrarna
  • ni har gemensam vårdnad eller en av er har enskild vårdnad
  • du och barnet bor i Sverige
  • barnet bor hos dig i minst 12 dagar per månad.
  • du har låga inkomster (om du har 1 barn ska du inte tjäna mer än 226 171 kr per år).

Bostadstillägg
En annan möjlighet till ekonomiskt stöd för dig som är pensionär är bostadstillägg. Bostadstillägg ges av Pensionmyndigheten och är ett tillägg till din allmänna pension. Du kan ansöka om bostadstillägg från att du fyller 65 år och tar ut din allmänna pension. Hur mycket du kan få i bostadstillägg beror på din bostadskostnad, dina inkomster och eventuellt tillgångar. Du kan läsa mer om bostadstillägg här.

Sammanfattning
Vid växelvist boende har du endast rätt till underhållsbidrag om din exfru tjänar betydligt mer än dig. På Försäkringskassans hemsida kan du boka ett webbmöte för att ta reda på vad som gäller i just ditt fall. Om underhållsbidrag inte blir aktuellt kan du istället ansöka om underhållstöd. Du kan även ansöka om bostadstillägg hos Pensionmyndigheten.

Jag hoppas att du fick hjälp med din fråga! Om du väljer att väcka en talan om underhållsbidrag i domstol kan det vara bra att ha ett juridiskt ombud. Du är varmt välkommen att kontakta Familjens Jurist

Vänligen,
Sofia Berg

 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden