Hoppa till innehållet
Familj & barn

Rättsverkan av en vårdnadsdom från tingsrätten

Hej. Vi har 2 pojkar som bott hos oss stadigvarande tills för ett år sedan. Pappan hade då pappersbeslut från tingsrätten om att han skulle vara boendeförälder (vi) och att mamman skulle ha varannan helg. För ett år sedan flyttade ena pojken till sin mamma. Nu känner vi att det inte är bra. Gäller fortfarande beslutet från tingsrätten trots att det är några år tills rätten beslutar nått annat även om han flyttat eller måste vi göra om processen? 

Rådgivarens svar

2017-12-20

Hej!

Tack för att du ställer din fråga till oss på Fråga Juristen.

Din fråga rör vilken rättsverkan en dom från tingsrätten angående vårdnad, boende och umgänge av barn har. Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller.

Vårdnadsdom
När föräldrarna inte kan komma överens om vårdnad, boende och umgänge kan man vända sig till tingsrätten. Tingsrätten prövar då frågan baserat på vad som är bäst för barnet och kommer fram till ett avgörande som fastställs i en dom. Jag antar att det är detta du menar med ”pappersbeslut från tingsrätten”. Ett sådant beslut från tingsrätten måste följas av båda föräldrar. Det är endast om båda föräldrar kommer överens om något annat som man kan frångå domen.

Verkställighet av domen
Om en av föräldrarna inte följer domen, som i ditt fall där mamman till barnet numera har ert barn boende hos henne, bör du i första hand uppmana henne att följa domen som säger att det är du som är boendeförälder. Om detta inte funkar kan du ansöka om verkställighet av domen. Detta ansöker du om hos tingsrätten i den ort där barnet bor. Tingsrätten kommer då pröva om det har uppstått nya omständigheter som gör att domen inte kan följas eller om det är bäst för barnet att domen ändras. Om det inte har skett några förändringar och om det är till barnets bästa kan domstolen, vid vite, bestämma att mamman ska följa domen. Om mamman inte rättar sig kan hon då bli skyldig att betala vitet.

Sammanfattning
Om mamman vill ändra boendeförhållandena måste hon antingen överklaga den förra domen eller, om det har gått lång tid sedan den förra domen, ansöka om stämning på nytt i tingsrätten. Mamman är alltså skyldig att följa domen från tingsrätten till dess att ni kommer överens om nåt annat eller tar upp en ny process i domstol.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Om du behöver ytterligare hjälp med detta är du varmt välkommen att kontakta Familjens Jurist genom att klicka HÄR

Vänligen,
Sofia Berg

 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden