Hoppa till innehållet
Familj & barn

Räknas det som förtal att uppge falska uppgifter till BUP?

Hej. Min exsambo och far till våra tre barn har i en neuropsykiatrisk utredning hos bup uppgett falska uppgifter om mig.

För det första har han sagt att det är bara han som arbetat under dotterns uppväxt, vilket är falskt då jag arbetat från det att mammaledigheten var slut vid ca 1 års ålder.

Sen har han sagt att en insats av familjebehandlare avslutats hos oss för att jag inte ville samarbeta, vilket är lögn då insatsen avslutades för att kommunen sa upp uppdraget med MLRehab som höll i det.

Han har även sagt till BUP att jag skrivit en fullmakt där jag avsäger mig all inblandning i frågor som gäller skola och sjukvård. Någon sådant fullmakt finns inte. BUP har även agerat utifrån hans falska uppgifter och uteslutit mig från dotterns utredning utan att ha sett någon fullmakt, eftersom jag aldrig skrivit på en sådan.

Min fråga är nu om detta kan anses som förtal och om det är någon idé att anmäla detta isf.

Rådgivarens svar

2021-04-27

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur du kan gå vidare i din situation.

Förtal

Förtal är ett brott som regleras i 5 kap. 1 § brottsbalken. Med förtal menas att utpeka någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämna uppgifter som är ägnade att utsätta denne för andras missaktning. Uppgiften ska lämnas till tredje man det vill säga till någon annan än den som blir förtalad. Brottet är att anse som fullbordat så snart uppgiften har kommit till tredje mans kännedom. Uppgiften kan lämnas på olika sätt. Vanligen sker det genom yttranden i tal eller skrift. Förtal är ett uppsåtligt brott och det innebär förenklat att en person ska göra något med flit.

Från straffansvaret undantas fall där den som lämnat uppgiften varit skyldig att uttala sig eller där det annars varit försvarligt att lämna uppgiften. I dessa fall krävs dock att den tilltalade visar att uppgiften var sann eller att han eller hon hade skälig grund för den.

Utgångspunkten är att målsägande (den som har blivit utsatt för brottet) ska väcka åtal om förtal. I undantagsfall väcker åklagaren åtal om det är påkallat från allmän synpunkt, 5 kap. 5 § brottsbalken.

Falsk tillvitelse

Den som hos åklagare, Polismyndigheten eller annan myndighet sanningslöst påstår besvärande omständighet kan göra sig skyldig till falsk tillvitelse, 15 kap. 7 § brottsbalken.

Din situation

Enligt uppgifter i frågan har din exsambo lämnat falska uppgifter om dig till BUP. Det kan eventuellt röra sig om förtal, eftersom exsambon verkar ha utpekat dig som klandervärd i ditt levnadssätt. Du kan polisanmäla händelsen. Då kan åklagaren eventuellt väcka åtal om det är påkallat från allmän synpunkt. Om åklagaren inte väcker åtal blir du tvungen att väcka ett enskilt åtal. 

Familjens Jurist kan hjälpa till

För att garantera att allt går rätt till är det bra att ta kontakt med en av våra jurister på Familjens Jurist. Du kan boka en tid med en av deras jurister om du vill gå vidare med ärendet. Mer information finner du på https://www.familjensjurist.se/.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden