Hoppa till innehållet
Familj & barn

Kan mina barns andra förälder flytta med barnen utomlands mot min vilja?

Hej,

Jag undrar om den ena föräldern skulle kunna ha rätt att flytta med barnen utomlands? Vi har gemensam vårdnad.

Rådgivarens svar

2021-06-15

Stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller om man har gemensam vårdnad om barn och en vårdnadshavare vill flytta med barnen, samt tips om hur du kan gå vidare i din situation. För att besvara din fråga kommer jag främst att använda reglerna i föräldrabalken.

Att flytta med barn

Vårdnadshavaren har en rätt och en skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. I takt med barnets stigande ålder och mognad ska mer hänsyn tas till barnets egna synpunkter och önskemål. (6  kap. 11 § föräldrabalken) Var barnet ska bo är en sådan personlig angelägenhet.   

Om barnet står under gemensam vårdnad av två personer, får båda vårdnadshavare rättigheten och skyldigheten att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. (6 kap. 13 § föräldrabalken) I majoriteten av alla situationer krävs det då att den ena föräldern samtycker till beslut som den andra föräldern tagit rörande barnets personliga angelägenheter. Är den ena vårdnadshavaren borta, sjuk eller liknande får dock den närvarande fatta beslut om barnet som inte kan skjutas upp. Den får däremot inte fatta ingripande beslut om barnets framtid, om inte barnets bästa uppenbarligen kräver det (6 kap. 13 § andra stycket föräldrabalken). Barnets boende innefattas i begreppet “ingripande beslut om barnets framtid” De här undantagen tillämpas ganska snävt och utgångspunkten i svensk rätt är att vårdnadshavarna ska komma överens.  

Vad gäller i din situation?

Eftersom ni har gemensam vårdnad över barnen är utgångspunkten att ni båda behöver ge ert samtycke rörande beslut om barnets personliga angelägenheter, dit en eventuell utlandsflytt räknas. Eftersom en flytt utomlands även påverkar möjligheterna för den kvarvarande vårdnadshavaren att umgås med barnen är det såklart viktigt att ni kan komma fram till en lösning ni båda tycker känns okej. Beroende på hur gamla barnen är kan det även vara en idé att prata med dem och se vad de vill.

Min rekommendation till dig 

Det bästa vore om det gick att komma överens med barnens andra förälder, men det är såklart inte alltid så lätt. Min rekommendation är därför att du kontaktar Familjens Jurists erfarna jurister för vidare stöd och råd om både boende och vårdnad. Boendetvister är ofta komplicerade och en duktig jurist kan utvärdera dina möjligheter och ge dig de bästa förutsättningarna att vinna en eventuell tvist i domstol.

Jag hoppas att du fått svar på dina frågor. Hör gärna av dig igen om du har fler frågor eller funderingar.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden