Hoppa till innehållet
Familj & barn

Kan ena vårdnadshavaren flytta utomlands med barnen?

Hej, Skilde mig 2010, 2 pojkar har vi 10år 11år.delad vårdnad har vi o jag är boende förälder.t är umgänges förälder o nu vill hon ta pojkarna till usa,hon har dubbelt medborgarskap,svenskt o amerikanskt.vad händer om hon Inte kommer tillbaka till sverige.orolig är jag för jag tror att hon stannar där.hon har blåst mig på precis allt annat.

Rådgivarens svar

2017-09-23

Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga. Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller. 

Barns boende
Vid gemensam vårdnad måste föräldrarna vara eniga om hos vem av föräldrarna som barnets ska bo. I ditt fall verkar det som att ni antingen är överens om att du ska vara boende föräldrar eller så har domstol beslutat om vem av föräldrarna som barnet ska bo med enligt 6:14a föräldrabalken (FB). Har ni ett beslut från domstolen måste mamman följa detta och om hon stannar med barnen i USA kan du väcka talan genom att lämna in en stämningsansökan. Har ni inte en dom över boendet utan bara en överenskommelse er emellan så måste ni fortfarande vara eniga om boendet då ni har gemensam vårdnad. Mamman har därför inte rätt att flytta med barnen utan ditt godkännande. Gör hon detta utan beaktansvärda skäl riskerar hon att dömas för brottet egenmäktighet med barn enligt 7:4 brottsbalken. Även i denna situation kan du skicka in en stämningsansökan. 

Vårdnadstvist
I en eventuell vårdnadstvist är ett bortförande av barnen något som kan tala starkt för att du ska få ensam vårdnad. I tvister rörande vårdnad, boende och umgänge är barnets bästa alltid utgångspunkten, 6:2a FB. När domstolen utreder vad som är barnets bästa i det enskilda fallet använder den sig av olika principer, bland annat kontinuitetsprincipen. Principen innebär att hänsyn ska tas till barnets stabilitet och kontinuitet i sin tillvaro. Vid förflyttning av barn till en ny och främmande miljö utsätts barnet för omställningar som kan vara till skada för barnets utveckling. Även andra omständigheter beaktas så som vem av föräldrarna som kan tillgodose barnets behov av en god och nära kontakt med båda föräldrarna, barnets vilja, om barnet riskerar att fara illa m.m.

Sammanfattningsvis har hon ingen rätt att flytta med barnen och kan vid en tvist riskera att förlora vårdnaden om hon inte kommer tillbaka till Sverige med barnen. Hoppas du fick svar på din fråga. Har du ytterligare funderingar eller om ett ombud önskas i en framtida tvist är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Familjens Jurist genom att enkelt klicka på länken.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden