Hoppa till innehållet
Familj & barn

Kan de biologiska föräldrarna adoptera tillbaka barnet?

Hej! Min f.d. Man och jag adopterade min brorsdotter från Vietnam med syfte att ge henne ett hem i Sverige. Nu vill hennes biologiska föräldrar adoptera tillbaka henne. Hur går det till? Måste hon ge samtycke till adoptionen? Ska ansökan om adoption skickas till tingsrätten där hon har sin hemvist eller ska den skickas till svenska ambassaden i Vietnam?

Rådgivarens svar

2021-05-20

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen! Din fråga rör adoption vilket i svensk rätt regleras i 4 kap. föräldrabalken (FB). När det gäller internationella adoptioner finns det flera konventioner som bland annat avgör i vilket land ansökan om adoption ska göras och vilket lands lag som ska gälla.

Jag börjar med att redogöra för några av de svenska regler som kan bli tillämpliga i er situation och avslutar med en rekommendation om hur ni kan gå vidare. 

Allmänt om adoption

Eftersom du och din f.d. man har adopterat din brorsdotter så är ni hennes rättsliga föräldrar. Detta innebär att även om det är de biologiska föräldrarna som vill adoptera henne så måste de ansöka om adoption enligt vanliga regler.

Bestämmelserna om adoption ser olika ut beroende på om det är ett barn eller en vuxen som ska adopteras. Av omständigheterna i din fråga så förstår jag det som att din brorsdotter är vuxen, varför jag kommer att fokusera på bestämmelserna om vuxenadoption. En vuxen person får bara adopteras om det finns särskild anledning (4 kap. 4 § FB). För att avgöra om det finns särskild anledning ska en lämplighetsbedömning göras där flera faktorer kan spela in. Vid bedömningen beaktas om den som ansöker om adoption har uppfostrat den som ska adopteras eller om adoptionen annars avser att bekräfta en relation som motsvarar den mellan barn och förälder. Om den som ska adopteras är över 12 år krävs personens samtycke (4 kap. 7 § FB).

Vad en adoption innebär

Enligt svensk rätt har ett adoptivbarn samma juridiska rättigheter som ett biologiskt barn. De rättsliga banden till barnets tidigare förälder upphör att gälla och barnet blir alltså rent rättsligt barn till den som adopterat (4 kap. 21-22 §§ FB). Detta innebär bland annat att den som har adopterats inte längre ärver eller ärvs av sina tidigare föräldrar.

Ansökan om adoption

Ansökan om adoption ska göras av den eller de som vill adoptera (4 kap. 11 § FB). Din brorsdotter kan alltså inte ansöka om adoption själv, utan hennes biologiska föräldrar måste göra det. Enligt hemvistprincipen gäller att ansökan om adoption som huvudregeln ska göras där den som ska adopteras har sin hemvist. Med hemvist menas där personen huvudsakligen är bosatt.

Sammanfattning och rekommendation

För att adoptera en vuxen krävs det särskild anledning. Hur lämplighetsbedömningen görs i ert fall kan jag tyvärr inte svara på eftersom det är en bedömning som görs i varje enskilt fall. Om din brorsdotters biologiska föräldrar skulle adoptera henne så är du och din f.d. man alltså inte längre att anse som hennes föräldrar. Om din brorsdotter är vuxen så krävs det samtycke från henne för adoptionen. Om din brorsdotter bor i Sverige så ska ansökan om adoption som huvudregel skickas till tingsrätten i den ort där hon har sin hemvist.

I er situation finns det några omständigheter som gör att jag inte kan ge er en mer utförlig bedömning, exempelvis huruvida din brorsdotter och hennes biologiska föräldrar bor i Sverige eller i Vietnam, vilket kan innebär att andra regler blir tillämpliga. Om ni vill ha förutsättningarna ordentligt utredda så rekommenderar jag er att ta kontakt med en jurist. Ni kan läsa mer om adoption hos Familjens Jurist, där ni också kan boka tid med en jurist.

Jag hoppas att ni har fått vägledning i er fråga. Har ni ytterligare funderingar är ni välkomna att återkomma till oss med en ny fråga.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden