Hoppa till innehållet
Familj & barn

I vilket land ska man ansöka om ensam vårdnad om man är utomlands bosatt?

Hej.
Jag och min make som bor i utomlands har skilt oss. Min ex make har aldrig tidigare varit i Sverige,vi har två barn ihop.Det är så att jag vill vara ensam vårdnadshavare då jag ej vet vart i världen han befinner sig.Hur skulle jag gå tillväga för att vara ensam vårdnadshavare? Är det genom domstolen man ansöker?

Rådgivarens svar

2021-01-16

Hej och stort tack att du vänder dig med din fråga till oss på Fråga Juristen! Jag ska nedan försöka besvarar din fråga så väl som möjligt genom först och främst en allmän redogörelse och därefter praktiska tips på hur då kan gå vidare i din situation. 

Internationell privaträtt

Du skriver att du vill ansöka om ensam vårdnad till dina och din f.d. makes gemensamma barn. Du beskriver dock att ni båda bor utomlands, och att din f.d. make dessutom aldrig varit i Sverige. Jag tolkar därför dig som att din fråga avser i vilket land du bör ansöka om ensam vårdnad i. När det kommer till frågor av sådant slag så blir den internationella privaträtten tillämplig. Detta innebär att frågan om vilket land som har jurisdiktion över din fråga avgörs enligt ett avtal. För att veta specifikt vilket avtal som är tillämpligt så skulle jag dock behöva veta vilket land som du och din f.d. är bosatt i, samt vilket land/länder som ni är medborgare i. Utan denna informationen är det svårt att ge ett fullständigt svar på er fråga, men jag ska ändå försökta besvara den så långt som är möjligt utefter dom omständigheterna jag känner till. 

När ska talan om vårdnad väckas i Sverige samt utomlands?

Enligt lagen om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmyndarskap (IÄL) framgår att om barnen vistas i Sverige, så ska frågan också prövas i svensk domstol (IÄL kap 3 § 6). I och med att du skriver att ni bor utomlands, antar jag också att era barn gör det. Därför prövas frågan i huvudregel i den stat där ni har er familjerättsliga hemvist. Med familjerättslig hemvist avses den stat där sökande har bott i minst ett år innan domstolstalan väcktes, eller ett halvår om sökanden också är medborgare i det landet. Låt oss alltså säga att du och din familj bor i Grekland för exemplets skull. Detta innebär då att du ska väcka frågan om ensam vårdnad i Grekland om du bott där minst ett år, och om du dessutom är medborgare i Grekland räcker det med att du bott där bara i ett halvår. Vidare måste man skilja på i vilket land frågan prövas, samt enligt vilket lands rätt frågan prövas utefter. När det kommer enligt vilken lands rätt frågan prövas enligt så kan frågor som både din och din makes medborgarskap få större betydelse. Huvudregeln är dock att det är domstolslandets lag som avgör vilken rättsordning som blir tillämplig enligt principen om lex fori. Prövas frågan t.ex. i Grekland ser domstolen därför i huvudregel till den grekiska lagen för att söka svar på om den grekiska rättsordningen ska tillämpas, eller t.ex. den rättsordning i det land ni är medborgare i om det inte är samma. Det finns möjlighet att få vårdnadsfrågan prövad i ett visst land enligt det landets rättsordning och sedan få domen erkänd i ett annat land - t.ex. i Sverige. 

Sammanfattning och råd till handlande 

Sammanfattningsvis så ska du väcka talan om ensam vårdnad i Sverige om barnen vistas här. Då ska ansökan skickas till tingsrätten i den ort där barnen bor. Vistas barnen däremot utomlands ska du väcka talan i det land där ni har hemvist, d.v.s. där ni har bott i minst ett år eller ett halvår om ni också är medborgare där. Eftersom att du är den som söker om ensam vårdnad är det din hemvist, och inte din f.d. makes, som avgör denna frågan. I huvudregel avgör sedan domstolslandets lag vilken rättsordning som ska tillämpas, vilket oftast blir ett val mellan domstolslandets egna rättsordning eller rättsordningen där sökande är medborgare. Denna dom kan senare komma att bli erkänd i Sverige om du ansöker om det. Med andra ord rekommenderar jag dig att ansöka om ensam vårdnad hos domstolen i det land du bor, om du bott där minst ett år och om inte barnen befinner sig i Sverige. 

Jag hoppas du har fått ett någorlunda svar på din fråga utifrån de omständigheter du gav mig. Skulle du vilja få mer specialiserad hjälp utifrån de specifika omständigheterna i ditt fall skulle jag dock råda dig att kontakta våra duktiga och erfarna jurister på Familjens Jurist, som har specialkunskap om internationell familjerätt.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden