Hoppa till innehållet
Familj & barn

Hur gör man när ett barn vill låna pengar av en förälder med demens?

Jag och min bror har sedan 3 år tillbaka en framtidsfullmakt undertecknad av vår far. Vår far har nu fått diagnosen kronisk demens och vi har tagit över fars ekonomiska åtaganden, såsom räkningar, husförsäljning och bankärenden. Nu vill min bror låna pengar av min far. Jag samtycker. Hur gör man juridiskt för att det ska gå rätt till?

Rådgivarens svar

2021-04-28

Tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan följer en redogörelse för relevanta regler och förslag på hur ni kan gå vidare i er situation.

Förskott på arv och gåvobrev

I 6 kap. 1 § Ärvdabalken anges att vad arvlåtaren i livstiden gett en bröstarvinge ska avräknas som förskott på dennes arv efter arvlåtaren, om inte annat har föreskrivits eller med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit avsett.

Som utgångspunkt kommer alltså de pengarna som en far ger till en son avräknas på sonens arv vid faders frånfälle, trots att det inte reglerats i något avtal. Det kan dock vara en god idé att försäkra detta ytterligare genom att upprätta ett gåvobrev. Det finns inga formkrav när det kommer till gåva i form av pengar. Förslagsvis kan man ange beloppet, vem som är gåvogivare, vem som är gåvotagare, underskrifter från båda parter (eller för din fars räkning av den/de som är fullmaktshavare), datum samt bevittning från två personer. Skriv även med ett villkor att det rör sig om förskott på arv.

Skuldebrev

En annan möjlighet skulle kunna vara att upprätta ett skuldebrev. Skuldebrev regleras i Lag (1936:81) om skuldebrev och har inte heller några formkrav. I ett sådant skulle man, likt i ett gåvobrev, kunna ange beloppet, vem som är långivare, vem som är låntagare, underskrifter från er båda (eller fullmaktshavaren/havarna), datum samt bevittning från två personer. Vill man föra in något villkor i skuldebrevet går även det, exempelvis att det ska betalas innan visst datum eller att det ska löpa ränta på lånet. Om lånet inte är återbetalt vid den faderns frånfälle kommer skuldebrevet och därmed fordran att tillfalla dödsboet.

Rekommendation

Vill ni försäkra er om att det går rätt till juridiskt skulle jag rekommendera er att upprätta någon av ovannämnda dokument. Du kan få hjälp med det av Familjens Jurist genom att boka en tid med en av deras jurister, eller upprätta ett gåvobrev eller skuldebrev online.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden