Hoppa till innehållet
Familj & barn

Hjälp! Min make är alkoholist och lägger alldeles för mycket pengar på alkohol. Vad ska jag göra?

Vi har gemensam ekonomi. Min man är alkoholist. Han gör av med c:a 1500 kr dagligen på olika barer, vad ska jag göra?

Rådgivarens svar

2021-05-09

Hej och stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan följer en redogörelse för vad som gäller.

Makars underhållsskyldighet

Frågor om makar regleras i äktenskapsbalken. I äktenskapsbalken står det att makarna ska, var och en efter sin förmåga, bidra till det underhåll som behövs för att deras gemensamma och personliga behov ska tillgodoses (äktenskapsbalken 6 kap 1 §).

Bestämmelsen innebär att makar ska ha rätt att leva på samma ekonomiska standard. Makarna ska därför bidra till de gemensamma och personliga utgifterna efter sin egen förmåga. Detta betyder att om ena maken har större inkomst så får denne ansvara för en större del av de gemensamma och personliga utgifterna och då avses inte bara ansvar för det gemensamma hushållet utan även den andres personliga behov, såsom t.ex. utgifter för kläder, rekreation, studier m.m. Att bidra till det "gemensamma" innebär inte bara som ekonomiskt bidrag. En make som tar hand om hushållet räknas i lagens mening genom sitt arbete bidra till det gemensamma och behöver alltså inte betala för något.

I första hand svarar makarna för sina egna personliga behov. I äktenskapsbalken stadgas dock att om det som den ena maken ska bidra med inte räcker till för den makens personliga behov eller för de betalningar som den maken annars ombesörjer för familjens underhåll, så ska den andra maken skjuta till de pengar som behövs (äktenskapsbalken 6 kap 2 §). Detta kommer sig av att en make som i större utsträckning än den andra bidrar till det gemensamma hushållet kan ha svårt att täcka sina egna personliga behov. Bestämmelsen som nyss redogjordes för innebär då att den andra maken ska betala resten så att även den make som tar hand om det gemensamma hushållet kan tillgodose sina personliga behov. Om detta inte sker på frivillig väg kan den maken som har rätt till underhåll gå till domstol för att kräva underhåll från den andra maken (äktenskapsbalken 6 kap 5 §).

Min rekommendation i ditt fall

Jag förstår verkligen att er situation är knepig. Som utgångspunkten kan du tyvärr inte tvinga din make att inte lägga sina pengar på bar-besök. Så länge som det är hans pengar så är han också i stort sett fri att lägga sina pengar på vad han vill. Situationen blir givetvis annorlunda om er gemensamma ekonomi blir ansträngd av att din make lägger 1 500 kr per dag på bar-besök om dagen. Ett alternativ skulle kunna vara att gå till domstol, men detta är ingenting jag rekommenderar. Domstolsprocesser brukar vara både känslomässigt krävande och kostsamma processer. En domstol kan inte heller hjälpa er med det som faktiskt verkar vara grundproblemet: att din min är alkoholist. Min rekommendation är därför att kontakta en organisation som kan hjälpa de som har alkoholproblem, men också de som är anhöriga till någon med alkoholproblem. Du kan läsa mer om vilka dessa organisationer är på vårdguidens hemsida. Ta kontakt med någon av dessa organisationer och förklara också att din mans alkoholproblem påverkar er ekonomi. De kan sedan hjälpa dig vidare med detta.

Jag hoppas det var svar på din fråga. Har du några fler funderingar är du välkommen med en ny fråga. Annars önskar jag dig och din man stort lycka till.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden