Hoppa till innehållet
Familj & barn

Har en förälder underhållsskyldighet när man flyttat hemifrån?

Hej!
Jag har behövt flytta från min ena förälder för att han begått sexuella- och psykiska övergrepp mot mig. Som jag förstår det har han försörjningsplikt då jag går på gymnasiet och är under 21. Hur ska jag göra för att han ska betala pengar till mig?
Samt ska även min mamma betala underhåll till mig?
Tack för bra sida,
Vänligen
Tjej, 18 år

Rådgivarens svar

2021-01-19

Stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Här följer en redogörelse för vad som gäller.

Allmänt om föräldrars underhållsskyldighet
Enligt 7 kap. 1 § föräldrabalken har föräldrar en underhållsskyldighet gentemot sina barn. Detta betyder att föräldrarna är skyldiga att betala underhåll för barnet utifrån vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Underhållsskyldigheten gäller fram till att barnet fyller 18 år, eller fram till att det fyller 21 om barnet fortfarande går i gymnasiet.

I 7 kap. 2 § föräldrabalken stadgas att en förälder ska fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till barnet, om föräldern inte är vårdnadshavare och inte heller bor med barnet eller om föräldrarna har gemensam vårdnad men barnet bor hos den andra föräldern. Om barnet flyttar hemifrån, kan underhållsskyldigheten kvarstå om det bedöms vara skäligt. Det krävs då troligen att det finns en befogad anledning som gör att barnet inte kan bo kvar hemma.

Ett underhållsbidrag kan fastställas på två sätt. Antingen kommer föräldern och barnet överens om att ett visst underhåll ska betalas ut, och de upprättar då ett avtal. Om detta inte går, t.ex. om parterna inte är överens, kan underhållsbidraget fastställas genom dom från en domstol.

Din situation
Utifrån beskrivningen ovan kan du alltså ha rätt till underhållsbidrag från din förälder, eftersom du är under 21 år och läser på gymnasiet. Detta gäller för båda dina föräldrar. Frågan om och hur stort underhåll du har rätt till är en bedömningsfråga, som kommer att avgöras utifrån vad som anses vara skäligt. Vid bedömningen av vad som är skäligt tas hänsyn till vilka egna tillgångar barnet har, barnets behov och förälderns ekonomiska förmåga.

Om du vill ha underhåll från din förälder kan du kontakta denna och säga vad du vill ha. Om ni kommer överens, har ni ingått ett avtal i rättslig mening. Om din förälder inte går med på det du vill, kan du välja att väcka en talan mot denna i tingsrätten. Ifall du vill ha hjälp av en kunnig jurist kan jag rekommendera Familjens Jurist, som är experter på familjerätt.

Jag kan även lägga till att om du har blivit utsatt för brott av din förälder, ska du anmäla detta till polisen på 11414.

Hoppas du har fått svar på din fråga. Hör gärna av dig igen om du har några andra frågor.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden