Hoppa till innehållet
Familj & barn

Förälders skyldighet att betala retroaktivt underhållsbidrag

Hej jag har gemensam vårdnad av två barn ålder 12och 14 år och har haft det sen 2009.sen i sommras ville den yngsta bara bo hos sin mamma som han görnu men inget prat om underhållsbidrag.
Mamman får båda barnens barnbidrag och nu vill mamman att jag ska betala undrhållsstöd för alla månader som pojken inte har varit hos mig kan hon begära detta utan något beslut om underhållsbidrag.

Rådgivarens svar

2017-12-12

Hej och tack för din fråga! Här nedan följer till att börja med en genomgång av de rättsregler som är aktuella i ditt fall för att sedan avslutas med en sammanfattning och råd.

Underhållsskyldighet och underhållsbidrag

Regler kring underhållsbidrag finns i föräldrabalken, (FB). I 7 kap. 1 § FB finns grundbestämmelsen om underhållsskyldigheten för en förälder. Ett barns föräldrar svarar för underhåll åt sitt barn efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Underhållningsskyldigheten varar till dess barnet fyllt 18 år. Om barnet fortfarande går i skolan efter den tidpunkten kan underhållsskyldigheten förlängas till dess att barnet fyller 21 år. Om föräldrarna bor tillsammans uppfyller de oftast sin underhållsskyldighet genom att gemensamt ansvara för barnets kostnader. Om barnet däremot bor med endast den ena föräldern så ska den förälder som inte bor med barnet som huvudregel fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till barnet, se 7 kap. 2 § FB. Skyldighet att betala underhållsbidrag fastställs genom avtal eller genom dom.

Retroaktivt underhållsbidrag

Om underhållsskyldighet skulle föreligga, får man då kräva underhåll för en period som redan har varit? Enligt 7 kap. 8 § FB får talan om att underhållsbidrag ska fastställas inte bifallas för längre tid tillbaka än tre år före den dag då talan väcktes, om inte den bidragsskyldige medger det. Detta innebär alltså att om det är en domstol som ska fastställa bidragsskyldigheten så får den skyldigheten inte avse en period på mer än 3 år tillbaka i tiden, om inte den bidragsskyldige medger det. Detta gäller endast vid domstols fastställelse, ingenting hindrar att föräldrarna själva avtalar om en bidragsskyldighet som avser en period längre bak i tiden än så. Oavsett hur bidragsskyldigheten fastställs kan man alltså bli skyldig att betala underhållsbidrag för en redan passerad period, med andra ord kan man alltså blir retroaktivt bidragskyldig.

Sammanfattning

Här ovan har jag beskrivit vad som gäller rent juridiskt. Den föräldern som inte bor med barnet har en skyldighet att betala underhållsbidrag till den andra föräldern. Detta kan fastställas antingen genom ett avtal er sinsemellan eller genom dom. Eftersom du inte längre bor med ditt yngsta barn har du en skyldighet att betala underhållsbidrag till mamman. Men om du vägrar kan det rent praktiskt bli svårt att få till något avtal, vilket i sin tur kräver att mamman går till domstol och kräver att få underhållsbidraget fastställt via dom.

Sammanfattande svar på din fråga är alltså att ja, om du har vårdnaden om barnet men inte varaktigt bor med det så uppkommer en skyldighet att betala underhåll till den andra föräldern, mamman kan alltså begära detta. Detta gäller alltså även för ett retroaktivt underhållsbidrag, i ditt fall ett underhållsbidrag för perioden från i somras fram till nu. Hur du sedan väljer att ställa dig till detta är upp till dig, antingen kommer du och mamman överens om bidraget som ni reglerar i ett avtal eller så får hon inleda en process för att få det fastställt i domstol.

Jag hoppas att du har fått lite vägledning i din fråga, om inte är det bara att återkomma med ytterligare funderingar. Vill du har mer hjälp är du självklart även varmt välkommen att boka en tid hos någon av våra duktiga jurister, det gör du lättast här.

Vänligen,

Emma Andersson

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden