Hoppa till innehållet
Familj & barn

Förälder som tar barnets studiebidrag och underhållsbidrag

Hej.
Jag har en 18-årig son som bor fast hos sin pappa. Jag betalar underhållsbidrag och pengarna kommer in på sonens konto. Problemet här är att pappan tar alla pengarna som min son får. Underhållsbidrag, studiebidrag och ett annat bidrag, totalt 2 500 SEK. Min son får inget av dessa pengar, endast fickpengar en gång i bland.
Har pappan rätt att ta alla pengarna när sonen är 18 år? Fast han bor hemma och går gymnasiet på samma ort?
Nu har min son en räkning som måste betalas, men pappan nekar sin son att använda pengarna som kommer in på hans konto.
Något tips om hur man kan lösa detta problem?
När sonen pratar med sin pappa, får han världens utskällning och pappan hotar med att slänga ut honom, eftersom han måste betala hyra för att han bor hemma.
Tacksam för tips.

Rådgivarens svar

2017-11-10

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga!

Nedan kommer en redogörelse för vilket ansvar föräldrar har över sitt barn, vem som har rätt till de olika bidragen och vad som gäller i ditt fall. 

Föräldrarnas underhållsskyldighet gentemot barnet
Barnets föräldrar ansvarar för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till föräldrarnas ekonomiska förmåga, se 7 kap 1 § föräldrabalken. Denna underhållningsskyldighet gäller fram till dess att barnet fyller 18 år. Om barnet fortfarande går i skolan efter denna tidpunkt fortsätter dock underhållsskyldigheten att gälla tills det att barnet fyller 21 år. Båda föräldrar har ansvar för underhåll till barnet. Om föräldrarna inte längre bor tillsammans är den förälder som inte bor tillsammans med barnet skyldig att betala underhållsbidrag till den förälder som bor med barnet, se 7 kap 2 § föräldrabalken.

Vem har rätt till de olika bidragen
Barnbidrag och studiebidrag
Barnbidrag är ett ekonomiskt stöd som automatiskt betalas ut från Försäkringskassan till föräldrar som har barn. Barnbidrag betalas ut fram till att barnet fyller 16 år. Om barnet börjar studera på gymnasiet betalar CSN (Centrala studiestödsnämnden) istället ut studiebidrag. Innan barnet fyller 18 år ska både barnbidraget och studiebidraget gå till föräldrarna. När barnet fyller 18 år är det dock barnet som har rätt till bidragen.

Underhållsbidrag
Underhållsbidraget ska innan barnet fyller 18 år betalas till den förälder som barnet bor hos. Underhållsbidraget ska användas till barnets boende, mat och fritidsintressen. När barnet fyller 18 år ska dock även underhållsbidraget betalas direkt till barnet. Barnet har då rätt till underhållsbidrag så länge hen går i skolan, dock som längst till hen fyller 21 år.

Vad gäller i ditt fall?
Eftersom er son har fyllt 18 år har han rätt till både studiebidraget och underhållsbidraget. Eftersom er son har börjat gymnasiet och därmed studerar har han rätt till studiebidrag från CSN, detta ska utbetalas direkt till honom. Underhållsbidraget ska också betalas ut direkt till honom, detta kan ni upprätta ett avtal om. Avtalet hittar du HÄR. Pappan har alltså inte rätt att ta dessa pengar från er son.

Du skriver att alla pengar kommer in på din sons konto, allt verkar alltså vara i sin ordning där. Problemet är att pappan tar pengarna som din son får. Om pappan har tillgång till sonens bankkonton kan ni ordna så att pappan inte längre har tillgång till dessa, i och med att sonen nu är myndig. Förklara även för pappan att han inte har rätt att ta sonens pengar. Om pappan fortsätter att ta pengar från sonen kan det bli fråga om straffrättsligt ansvar, pappan kan nämligen göra sig skyldig till stöld om han tar sonens pengar. Det kan därför bli aktuellt att vända sig till polisen för en anmälan.  

Jag hoppas att du fick svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,
Sofia Berg  

 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden