Hoppa till innehållet
Familj & barn

Får en vårdnadshavare flytta med barnet utan den andra vårdnadshavarens samtycke?

Hej! Jag har en dotter med en annan man sedan tidigare. Vi har gemensam vårdnad om henne, hon är folkbokförd hos mig och hon är varannan vecka hos mig & varannan hos sin pappa sedan hon var ca 4-5 år. Dock hoppat tillbaka till varannan helg hos pappan då hon inte ville vara där under ett tag. Hennes pappa är inte den närvarande pappan i mina ögon som han borde + att vår dotter kommer hem här och säger bla. hon får gå upp och göra frukost själv och sitta själv och äta den, vilket i mina ögon är helt oacceptabelt. Tänk om hon sätter i halsen? Kunde skriva hur mycket som men får ta det vid en ev rättegång. Till min fråga:
Jag och min familj (man och 2 barn + dotter) vill flytta till en annan kommun, vad jag har förstått och läst så måste min dotters pappa godkänna flytten på dottern då det inte längre kommer vara möjligt att ha varannan vecka längre. Detta går dock inte pappan med på och jag har tagit kontakt med socialen och dem har erbjudit oss ett samarbetssamtal för att se om vi kan lösa allt genom dem, Det har varit jätte skönt om vi hade kunnat det. Dock är pappan knappt villig till detta samtal och står fast vid att han minsann SKA ha vår dotter halva tiden eller helt utom varannan helg om jag flyttar och ser ingen mening med det samtalet. Jag poängterar att det är inte frågan om någon av oss SKA ha henne utan att hennes vilja måste vi ju ändå ta hänsyn till. Eller? Hon är 7 år. Pappan vill gärna ta det den rättsliga vägen. Vad jag har förstått så måste jag yrka på ensam vårdnad för att få vår dotter att bo hos mig utom varannan helg som då blir hos pappan. Hur ska jag göra? Känner att flytta för mig och min familj är det bästa då vi vill börja om på ny kula på ett nytt ställe där ingen känner oss.
 

Rådgivarens svar

2017-12-17

Hej och stort tack för din fråga!

Reglerna om barn och ett barns boende hittar du i föräldrabalken, (FB).

Barns boende och barnets bästa

Till att börja med kan det vara bra att ha lite koll på vad som gäller när det kommer till ett barns boende, och även vad en domstol tar fasta på om den ska besluta över barnets boende. Vid gemensam vårdnad måste föräldrarna vara eniga om barnets boende. Om föräldrarna inte kan enas kan domstolen fatta ett beslut om var barnet ska bo, se 6 kap. 14 a § FB.  I alla beslut som fattas i domstol som rör barn och ett barns vårdnad, umgänge eller boende så är det en och samma målsättning som alltid ska vara utgångspunkten, och det är barnets bästa. I lagtext hittar vi detta i 6 kap. 2 a § FB. Vad som är ett barns bästa är svårt att fastställa objektivt, alla fall ser olika ut och därför ska alltid en individuell helhetsbedömning göras i varje enskilt fall. En sak som domstolen beaktar är något som kallas för kontinuitetsprincipen. Den principen innebär att man ska ta hänsyn till barnets behov av stabilitet och kontinuitet i sin tillvaro och att det ibland kan vara oförenligt med barnets bästa att rycka upp barnet från sin trygga miljö. Vid t.ex. förflyttning av barn till en ny och främmande miljö utsätts barnet för omställningar som skulle kunna vara dåliga för barnet. Barnets vilja ska också tas hänsyn till i förhållande till dess ålder och mognad.

Får en vårdnadshavare flytta med barnet utan samtycke?

Om två föräldrar har gemensam vårdnad innebär det att beslut som tas ska fattas gemensamt, detta medför med andra ord att den ena föräldern inte kan flytta med barnen hur som helst. Beslut som är av ingripande betydelse för barnets framtid, t.ex. ett barns boende och skolgång, får vid gemensam vårdnad inte fattas av en vårdnadshavare ensam om inte barnets bästa uppenbarligen kräver det. Ett barns boende ses som ett sådant beslut av särskilt ingripande betydelse, och som därför kräver båda föräldrarnas samtycke, 6 kap. 13 § FB.

Sammanfattning och råd

Frågor som rör barn och ett barns vårdnad, boende och umgänge är alltid komplexa och svåra att ge raka och exakta svar på. När två föräldrar har gemensam vårdnad ska föräldrarna gemensamt fatta beslut över barnets personliga angelägenheter. Detta innebär att den ena föräldern inte utan den andra förälderns samtycke kan fatta beslut som är att se som ingripande för barnets framtid. Din fråga indikerar på att flytten avser i alla fall en plats så pass långt bort att din dotter kommer behöva byta skola, detta kan anses vara ett så pass ingripande beslut som kräver den andra vårdnadshavarens samtycke. Eftersom ni har gemensam vårdnad har ni lika mycket att säga till om när det kommer till er dotters boende, därför krävs det att ni är eniga om var hon ska bo. Så länge ni inte är överens kan du alltså inte flytta med dottern. Du kan ansöka om att domstol ska fatta ett beslut i frågan, i så fall kommer domstolen att beakta de faktorer som jag har beskrivit här ovan. Den kommer se till er dotters bästa i första hand och därmed beakta hennes behov av stabilitet och kontinuitet, hennes behov av en bra kontakt med båda sina föräldrar, till viss mån hennes egen vilja o.s.v., en helhetsbedömning kommer att göras. Det bästa är om ni kommer överens själva, t.ex. med hjälp av samarbetsavtal.

Det är svårt för mig att ge ett mer exakt svar än detta på din fråga, jag kan alltså inte svara exakt på vad du ska göra härnäst. Jag hoppas i alla fall att du har fått lite vägledning i ditt ärende vad som gäller rent juridiskt och vad man får göra och inte. Jag skulle rekommendera att du föreslår samarbetssamtal för din dotters pappa på nytt då det är ett väldigt bra sätt att lösa sådana här frågor på för att slippa långa och dyra domstolsprocesser.

Vill du ha stöd eller ytterligare hjälp så är du alltid välkommen att boka en tid med någon av våra duktiga jurister, det gör du lättast här. Jag önskar dig lycka till!

Vänligen,

Emma Andersson

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden